nieruchomoscipodlaskie.pl

Bez korekty specustawa mieszkaniowa przyniesie straty

Planowana zmiana prawa miała ułatwić przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowych. Dokument rodzi jednak coraz więcej zastrzeżeń.

Niektóre zapisy zawarte w projekcie specustawy mieszkaniowej rodzą sprzeciw niektórych środowisk. Zmiany domagają się przedstawiciele miast oraz ruchów miejskich. Swoje stanowisko wyraził również ekspert Konfederacji Lewiatan, Dominik Gajewski. Jak zaznacza, dokument wymaga wielu korekt. Jego zdaniem bez poprawek zaproponowane prawo może przynieść więcej strat niż korzyści, ponieważ obecna forma specustawy stwarza ryzyko pomijania przepisów widniejących w Prawie budowlanym czy zapisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Z projektu ustawy wynika bowiem, że inwestycja mieszkaniowa będzie mogła powstać na terenie, dla którego MPZP nie przewiduje tego typu zabudowy, a nawet jest z nim niezgodna. Decyzję o realizacji przedsięwzięcia ma wydawać rada gminy, sugerując się zapotrzebowaniem na mieszkania na danym obszarze.

Dominik Gajewski zauważa, że tak duża dowolność pozostaje w sprzeczności z atr. 94 Konstytucji, mówiącym, że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawieranych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryby wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

Źródło: KRN.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *