nieruchomoscipodlaskie.pl

Łąki kwietne dla najmłodszych

Kolorowe łąki kwietne pojawią się wkrótce przy dwudziestu białostockich szkołach i przedszkolach. Miasto rozpoczyna realizację pilotażowego programu „Łąki kwietne na terenie białostockich placówek oświatowych”. W sumie w Białymstoku powstanie prawie 1000 m2 nowych łąk kwietnych.

Do pilotażowego programu zaproszone zostały placówki oświatowe, które posiadają własny, niezagospodarowany teren (zieleniec) o odpowiedniej lokalizacji, powierzchni, dobrze nasłoneczniony, z łatwym dostępem, umożliwiający organizację zajęć dydaktycznych.

Do projektu zgłosiły się 42 białostockie placówki, z których zakwalifikowano 20 – 10 przedszkoli i 10 szkół. Każda z nich mogła wybrać jeden z czterech rodzajów łąki kwietnej, jaki chciałaby uprawiać na swoim terenie. W programie pilotażowym założone zostaną: 2 łąki kwietne miododajne, 7 łąk kwietnych dla motyli, 9 łąk kwietnych wielobarwnych i 2 łąki słonecznikowe. Łączna powierzchnia nowych łąk, które założą szkoły i przedszkola, wynosi prawie 1000 m2.

Do założenia i uprawy łąk placówki otrzymają nieodpłatnie nasiona specjalnie przygotowanej mieszanki, domek dla owadów zapylających, nawóz organiczny „Kompośniaczek” produkowany przez miejskie Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne LECH Sp. z o.o., instrukcję założenia i uprawy łąki, plakat promujący program i tablicę informacyjną.

Inspiracją do wdrożenia programu stały się nasze łąki kwietne, które zyskały ogromną popularność nie tylko wśród mieszkańców, ale też gości odwiedzających Białystok. Przy szkołach i przedszkolach powstaną miejsca, które nie tylko poprawią bioróżnorodność na terenie naszego miasta, ale przede wszystkim będą miejscem edukacji przyrodniczej – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski

Zakończenie pilotażowego programu zaplanowano na koniec roku 2021, po przekazaniu przez placówki podsumowania realizacji projektu wraz dokumentacją fotograficzną, opisem działań, np. procesem zakładania i utrzymywania łąk kwietnych oraz opisem przeprowadzonych zajęć edukacyjnych.

W związku z dużym zainteresowaniem szkół miejskim projektem, w kolejnych latach planowane jest jego rozszerzenie na wszystkie placówki. Rozważana jest również możliwość włączenia do projektu spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Białegostoku.