nieruchomoscipodlaskie.pl

Place zabaw do kontroli

Białostockie place zabaw – jak co roku w kwietniu – zostały skontrolowane. Strażnicy miejscy i pracownicy Zarządu Mienia Komunalnego sprawdzili stan urządzeń, czystość miejsc przeznaczonych dla najmłodszych. Wszystko po to, by dzieci mogły komfortowo i bezpiecznie korzystać ze sprawnych huśtawek, piaskownic i zjeżdżalni.

Kontroli zostało poddanych około 50 placów zabaw należących do gminy Białystok. Z nadejściem wiosny dzieci coraz częściej bawią się na świeżym powietrzu. Aby mogły robić to bezpiecznie, potrzebne jest sprawdzenie stanu technicznego i czystości placów zabaw. Dlatego osoby kontrolujące wczoraj (9 kwietnia) te miejsca zwróciły szczególną uwagę na to, czy urządzenia stojące na placach zabaw nie są uszkodzone, zdewastowane, czy nie wystają z nich ostre krawędzie, które mogłyby być groźne dla dzieci. W wyniku kontroli wszystkie usterki zostaną naprawione i usunięte. Urządzenia będą poddane konserwacji. Jeśli mieszkańcy zauważą jakieś usterki lub uszkodzenia na placach zabaw, mogą je zgłaszać do Straży Miejskiej – nr tel. 986.

– Straż Miejska i pracownicy ZMK co roku przeprowadzają dokładne kontrole placów zabaw. Dzięki tym działaniom najmłodsi mieszkańcy Białegostoku mogą się bezpiecznie bawić – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz. – Zachęcam białostoczan, by też zwracali uwagę na te urządzenia i informowali Straż Miejską o uszkodzeniach lub o zanieczyszczonych placach zabaw.

Wiosenne akcje kontrolowania miejskich placów zabaw skutecznie poprawiają bezpieczeństwo najmłodszych białostoczan, dlatego będą kontynuowane.