nieruchomoscipodlaskie.pl

Amfiteatr powstanie na Bacieczkach

Miasto Białystok przygotowuje się do budowy amfiteatru na terenie bulwarów przy ul. Z. Herberta. Przetarg na realizację tej inwestycji, będącej jednym ze zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego 2017, został już ogłoszony.

Amfiteatr, który powstanie na osiedlu Bacieczki, został zaprojektowany jako jeden z istotnych elementów zagospodarowania bulwarów. Będzie to otwarty, widowiskowy obiekt służący do organizowania w okresie letnim niewielkich, lokalnych imprez estradowych. Widownia ma pomieścić 319 widzów w siedmiu rzędach, a na scenie o powierzchni 71 m2 jednocześnie będzie mogło znaleźć się maksymalnie 50 osób. Na osi amfiteatru, na poziomie ostatniego rzędu, będzie znajdowała się reżyserka w postaci zadaszonej i obudowanej z trzech stron kabiny.

Amfiteatr ma być obiektem otwartym, bez stałego zaplecza scenicznego. Organizacja imprez będzie wymagała każdorazowo instalowania odpowiednich dekoracji, urządzeń oświetleniowych, nagłośnienia bądź ekranu filmowego. W tym celu zaprojektowano w konstrukcji zadaszenia sceny specjalny ruszt do podwieszenia elementów takich, jak reflektory, głośniki. Obok sceny będzie znajdował się podjazd i miejsce dla pojazdów stanowiących zaplecze organizowanego przedstawienia. Po obu stronach sceny zostaną zbudowane schody i pochylnia. Ułatwi to wwożenie sprzętu na scenę, a jednocześnie umożliwi dostęp do niej osobom niepełnosprawnym.

– Dzięki tej inwestycji zrealizujemy potrzeby mieszkańców Bacieczek, wyrażone w Budżecie Obywatelskim 2017 – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. – Miejsce to z pewnością uatrakcyjni tę część miasta, umożliwi integrację mieszkańców, będzie przyciągało całe rodziny.

Inwestycja ma być gotowa w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Oferty do przetargu można składać do 17 stycznia w Departamencie Inwestycji Urzędu Miejskiego przy ul. Składowej 11. Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym są na stronie www.bip.bialystok.pl.

www.bialystok.pl