nieruchomoscipodlaskie.pl

Przewrót na rynku hipotek

Koniec ze zmiennym oprocentowaniem – do tego dąży Komisja Nadzoru Finansowego. W praktyce to nowy sposób na zabezpieczenie interesów frankowiczów, czy dobre rozwiązanie dla wszystkich? Zmian będzie więcej.

Projekt nowelizacji Rekomendacji S, który właśnie został udostępniony do konsultacji publicznych, nakłada na banki obowiązek posiadania w ofercie kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem. Dopuszcza także kredyty z okresowo stałym oprocentowaniem, jednak w okresach nie krótszych niż 5 lat. Nowe regulacje mają zabezpieczyć klientów przed ryzykiem zmiany wysokości raty w długoletniej perspektywie, a także – co szczególnie dotyczy frankowiczów – przed konsekwencjami zmian kursowych.

Osobom spłacającym kredyty we frankach szwajcarskich, banki mogą zaproponować nowe warunki. Jeśli frankowicze zdecydują się na przewalutowanie swoich kredytów, raty będą spłacać ze stałym oprocentowaniem (o ile do całkowitej spłaty pozostało nie więcej lat niż przewidziany okres stałego oprocentowania). Taka zmiana musi jednak wynikać z decyzji kredytobiorców, którzy do tej pory śledząc kursy franka, liczyli na powrót do poziomu swoich rat z momentu zaciągnięcia kredytu. Ostatnio obserwowana tendencja wzrostowa średniego kursu szwajcarskiej waluty może jednak nieco zmienić nastroje wśród tej grupy kredytobiorców.

KNF proponuje ponadto, żeby każdy zadłużony kredytem hipotecznym, opartym na zmiennej stopie procentowej, miał możliwość przejścia na stałe lub okresowo stałe oprocentowanie – dotyczy to także umów zawartych w przeszłości.

Dla klientów, którzy dopiero rozważają zaciągnięcie kredytu hipotecznego, nowelizacja przewiduje dodatkową opcję – tzw. klucz za dług. Kredytobiorca wybierający ten wariant kredytu, otrzyma nową opcję rozwiązania swoich ewentualnych problemów ze spłatą. Zostanie zwolniony z długu – jeśli przeniesie własność nieruchomości na bank.

Szczegółowe zapisy nowelizacji Rekomendacji S są dostępne na stronie KNF. Uwagi do projektu należy zgłaszać do 21 września.

Źródło: KRN.pl