nieruchomoscipodlaskie.pl

Ministerstwo szykuje zmiany

Opracowywana specustawa wprowadzi szereg zmian, które mają przyspieszyć inwestycje mieszkaniowe i zwiększą ich liczbę.

Projekt ustawy, która ma zezwalać na lokowanie inwestycji mieszkaniowych w miejscach, gdzie dotychczas nie było to możliwe, został skierowany do konsultacji społecznych. Jednym z głównych celów widniejących w specustawie jest odblokowanie terenów, na których mogłyby powstać inwestycje mieszkaniowe, a obecnie nie jest to możliwe ze względu na ograniczenia prawno-administracyjne. Jak podkreśla wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, przyczyną chaosu w przestrzeni publicznej jest brak planów. Są one sporządzone jedynie dla ok. 30 proc. powierzchni kraju.

Przepisy zawarte w nowym dokumencie dopuszczają zabudowę mieszkaniową na terenach, gdzie nie ma MPZP czy warunków zabudowy i m.in. z tego powodu nie wykorzystuje się ich na cele mieszkaniowe. Będzie jednak jeden warunek. Jak pisze Portal Samorządowy, aby mogło dość do inwestycji na tego typu działkach, zgodę i akceptację na przedsięwzięcie musi wyrazić samorząd. Wiceminister zaznacza, że to właśnie lokalne władze mają najpełniejszą wiedzę zarówno o nieruchomościach, jak i potrzebach mieszkańców.

Co więcej, założenia dokumentu przewidują przyspieszenie procedury przygotowań do inwestycji dla inwestorów, którzy zadbają o odpowiednie standardy urbanistyczne, a dokładnie lepszy dostęp do infrastruktury społecznej i technicznej. Soboń podkreśla, że deweloperzy często nie zważają na to, czy w sąsiedztwie realizowanych przez nich projektów znajdują się np. placówki edukacyjne. Zaproponowane przez ministerstwo rozwiązanie ma być impulsem, który zachęci do odpowiedzialnej społecznie urbanistyki, gdyż inwestor będzie musiał udowodnić, że pobliskie szkoły mają miejsca dla dodatkowej liczby dzieci. Jeśli nie będzie to możliwe, deweloper w ramach porozumienia z samorządem będzie mógł sfinansować budowę tego typu miejsc.

Źródło: Portalsamorzadowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *