nieruchomoscipodlaskie.pl

Szkoły bez architektonicznych barier

W I Liceum Ogólnokształcącym została zamontowana wewnętrzna platforma przyschodowa dla osób na wózkach. Za ok. 3 tygodnie taka sama pojawi się w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych. Miasto sukcesywnie dostosowuje białostockie placówki oświatowe do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Likwidacja barier architektonicznych w dwóch białostockich szkołach – przy ul. Brukowej i ul. Gen. J. Bema – polega na montażu zasilanych elektrycznie platform przyschodowych. Ponadto od strony wejścia do budynku i od strony parkingu przy Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych zostaną zbudowane pochylnie z kostki brukowej, ułatwiające przejazd osobom na wózkach. Inwestycje w obu placówkach kosztują ponad 195 tys. zł.

– Dbamy o komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczniów białostockich szkół. Jednym z naszych obowiązków jest likwidacja barier architektonicznych i ułatwienie dostępu do szkolnych budynków oraz klas lekcyjnych i szatni – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Montaż platform przyschodowych to nie jedyne inwestycje związane z dostosowaniem szkół do potrzeb niepełnosprawnych uczniów. Na przykład w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 11, Zespole Szkół nr 16 i Szkole Podstawowej nr 42 uczniowie mają do dyspozycji specjalne windy. Natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 oraz w szkołach podstawowych nr 2, 19 i 34 już od 2016 roku działają elektryczne platformy przyschodowe.