nieruchomoscipodlaskie.pl

Czy kredyty hipoteczne mogą wzrosnąć?

Stopy procentowe to temat, który wpisuje się w szeroką tematykę finansów i kredytów. Okazuje się jednak, że podwyżki stóp procentowych to niezwykle istotne zjawisko, które może mieć realne odzwierciedlenie w gospodarce kraju. Wspomniane podwyżki nie dotyczą więc jedynie osób, które zaciągnęły kredyt. Warto dowiedzieć się, czym są stopy procentowe, co oznaczają ich podwyżki oraz jaki wpływ mogą mieć na różne aspekty życia.

Stopy procentowe – czym są?

Stopy procentowe to cena pieniądza, jaka musi zostać opłacona, za jego pożyczkę. Warunkuje cenę, jaką trzeba będzie ponieść, pożyczając od banku środki, jak również cenę, jaką zapłaci bank, jeśli zdecydujemy się mu oddać środki w depozyt. Często stopy procentowe, dotyczą nie tylko relacji między bankami i klientami, ale również transakcji zawieranych przez banki. Od jej wysokości nie zależy tylko to, czy opłaca się w danym momencie wziąć kredyt. Jej wysokość jest regularnie analizowana i ustalana w zgodzie ze stabilnością polskiej waluty. Ogromne znaczenie dla tego zjawiska mają  – inflacja, oraz równie niebezpieczna deflacja. Podwyżki stóp procentowych mogą więc odbijać się na różnych dziedzinach życia każdego człowieka, nie tylko osoby zaciągającej kredyt. Ogromne znaczenie odgrywa utrzymywanie stabilności względem polskiej waluty. Czuwa nad tym Rada Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe w dużej mierze wiążą się z wydarzeniami rynkowymi. Warto wspomnieć również, że wyróżnia się kilka rodzajów stóp procentowych, a wśród nich, takie jak: stopa lombardowa, stopa depozytowa, stopa redyskontowa, oraz stopa dyskonta weksli.

Podwyżki stóp procentowych

Jak wspomniano wcześniej, podwyżki stóp procentowych pełnią niebagatelną rolę dla ogólnej stabilności polskiej waluty. Informację na temat ustalania wysokości stóp procentowych zawiera ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. Zgodnie z nią, wysokość stóp procentowych w Polsce ustala Rada Polityki Pieniężnej, czyli organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Podwyżki stóp procentowych mają więc za zadanie reagować na zmienny rynek oraz konsekwencje związane z tymi zmianami. Rada Polityki Pieniężnej odbywa posiedzenia, na których szczegółowo analizowane są różne przesłanki dotyczące wysokości stóp procentowych. W oparciu, o jakie wskaźniki ustalane są podwyżki stóp procentowych? Ogólne założenia celu inflacyjnego w dużym uproszczeniu opierają się na tym, że bank centralny ustala możliwie optymalny poziom inflacji w danym okresie czasu i za cel bierze osiągnięcie tego poziomu. Pod uwagę brane są także sprawozdania z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, określane jako minutes, oraz raporty o inflacji i sprawozdania z realizacji założeń polityki pieniężnej. Po dokładnej analizie ustalana jest wysokość stóp procentowych na kolejny rok, uwzględniając fakt, iż w Polsce od 2003 roku obowiązuje cel na poziomie 2,5%, dlatego Rada Polityki Pieniężnej dopuszcza odchylenie od tej wartości o 1 pkt proc. w dół albo w górę.

Podwyżki stóp procentowych – znaczenie

Wiele osób zastanawia się, jakie znaczenie mogą mieć dla nich podwyżki stóp procentowych. Kiedy następuje podwyżka stopy procentowej, automatycznie rosną raty kredytów np. przeciętna rata złotówkowego kredytu mieszkaniowego. Zmiany wysokości stóp procentowych mogą mieć znaczenie nawet dla realnej sfery gospodarczej, sytuacji w przemyśle, a nawet na rynku pracy. Kiedy stopy procentowe są niższe, powoduje to zwiększenie kapitału na rynku. Kredyty są tańsze, zatem nastroje konsumpcyjne są lepsze, dzięki czemu zwiększa się produkcja i polepsza ogólna sytuacja gospodarcza. Wówczas również spada rentowność wysokości oprocentowania lokat, a osoby, które chciały zaoszczędzić, otrzymają mniej pieniędzy. Drastyczna podwyżka stóp procentowych mogłaby z kolei mieć bardzo negatywny wpływ na wdrażanie nowych inwestycji. Zarówno firmy, jak i zwykli konsumenci zaczynają intensywnie oszczędzać i ograniczać swoje wydatki. Na rynku krąży coraz mniej pieniędzy. Z drugiej jednak strony eksperci finansowi podkreślają, że wyższe stopy procentowe mogą skutecznie zahamować inflację. Zarówno jeden, jak i drugi stan posiada swoje zalety i wady, co wpływa na życie wszystkich osób. Najlepszym rozwiązaniem okazuje się manewrowanie tymi wysokościami tak, aby utrzymać równowagę w tym zakresie.

Wysokości stóp procentowych w 2022 roku

Warto wspomnieć również na temat wysokości stóp procentowych w 2022 roku. W związku z pędzącą inflacją stopy procentowe zostały podniesione i aktualnie ich wysokość jest najwyższa od 2014 roku. Na skutek tego, raty kredytów hipotecznych wzrosły nawet o 230 zł. Poszczególne stopy procentowe wyglądały następująco na dzień 5 stycznia 2022 roku: stopa referencyjna – 2,25%, stopa lombardowa – 2,75%, stopa depozytowa – 1,75%, stopa redyskontowa weksli – 2,30%, stopa dyskontowa weksli – 2,35%. Jak będą wyglądać wysokości stóp procentowych w najbliższych miesiącach? Prognozy analityków są dość jednogłośne – większość z nich określa, że RPP podejmie decyzję o ich dalszym podniesieniu już w lutym 2022 roku, w trakcie kolejnego posiedzenia. Dla kredytobiorców może to oznaczać jeszcze droższe kredyty i wyższe raty.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie stóp procentowych lub innych zagadnień związanych z finansami, takich jak np. kredyty, warto skontaktować się ze specjalistą – aby to zrobić, warto umówić się na wizytę z jednym z ekspertów kredytowych Expander.

O FIRMIE:

Expander to pierwsza firma pośrednictwa finansowego na polskim rynku. Od 2000 roku dbamy o portfele Polaków oferując usługi z zakresu kredytów hipotecznych i gotówkowych, finansowania firm, ubezpieczeń oraz nieruchomości.

Naszą misją jest dostarczanie Klientom najlepiej dopasowanych produktów finansowych. Pomagamy spełniać marzenia i kreować rzeczywistość. To dla nas przywilej, ale również odpowiedzialność.

Dlatego każdego dnia staramy się wzbogacać naszą ofertę, skupiać na indywidualnych potrzebach i upraszczać finanse.

Nie odpuszczamy i od 21 lat walczymy o pozytywne rozwiązanie każdej sprawy.

Dziś z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy nr 1 na rynku kredytów hipotecznych i już co 5. kredyt hipoteczny w Polsce jest zawierany z naszą pomocą.

Zaufały nam tysiące Polaków. Czas na Ciebie.

Kontakt:

ul. Wiejska 71

15-351 Białystok

Tel. +48600365820