nieruchomoscipodlaskie.pl

Latający Uniwersytet Drogowy powstał na Politechnice Białostockiej

Ma być kuźnią inżynierów drogowców, świetnie przygotowanych do zawodu zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Latający Uniwersytet Drogowy to inicjatywa pracowników Politechniki Białostockiej i Politechniki Lubelskiej, którzy mają nadzieję, że już wkrótce dołączą do nich kolejne uczelnie. Na razie zorganizowali warsztaty dla grupy 30 studentów. Podczas dwóch dni wypełnionych zajęciami (18 i 19 października), chcą przekazać im swoje doświadczenia w zakresie budownictwa drogowego

Obserwujemy pewien kryzys i spadek liczby kandydatów, którzy chcieliby kształcić się w specjalności drogowej. Tak dzieje się nie tylko na Politechnice Białostockiej, ale w całym kraju – mówi dr inż. Marta Wasilewska, pomysłodawczyni i współorganizatorka Latającego Uniwersytetu Drogowego, pracownik Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. W środowisku drogowców nie było dotąd pomysłu na to, jak zainteresować młodych tą dziedziną. Mamy nadzieję, że Latający Uniwersytet Drogowy to zmieni – dodaje.

Nazwa nie jest przypadkowa. W nawiązaniu do obchodów stulecia niepodległości  Polski jest odwołaniem do funkcjonującego w Królestwie Polskim Uniwersytetu Latającego. Była to pierwsza szkoła wyższa, która kształciła na równych prawach kobiety i mężczyzn. Na kursy Uniwersytetu uczęszczała m.in. Maria Skłodowska. Cieszę się, że i na naszych zajęciach pojawiła się mocna reprezentacja kobiet – mamy przecież także stulecie uzyskania praw wyborczych przez Polki – podkreśla Marta Wasilewska.

Latający Uniwersytet Drogowy (LUD) powołali do życia pracownicy Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej (dr inż. Marta Wasilewska) oraz Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (dr inż. Janusz Bohatkiewicz). Do współpracy zaprosili także pracowników Działu Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt Sp. z o.o (dyrektor dr inż. Krzysztof Błażejowski). ORLEN Asfalt pokrywa koszty związane z udziałem studentów w zajęciach Uniwersytetu.

LUD zorientowany jest głównie na działania edukacyjne oraz badawcze.

-Chcemy podnosić standardy kształcenia, a przede wszystkim zorganizować przedsięwzięcie, które będzie funkcjonowało ponad podziałami uczelnianymi i integrowało środowisko akademickie. Na poszczególnych uczelniach realizowane są tematy o wąskiej specjalizacji. Podczas spotkań Latającego Uniwersytetu chcemy się tą wiedzą wymieniać i przekazywać ją studentom – tłumaczy Marta Wasilewska.

W pierwszych, pilotażowych zajęciach, Latającego Uniwersytetu Drogowego w Białymstoku uczestniczy 15 studentów z Koła Naukowego „Drogowiec” z Politechniki Białostockiej oraz 15 studentów z Koła Naukowego Drogowców i Mostowców z Politechniki Lubelskiej. Podzieleni na grupy studenci zapoznają się z najnowszymi metodami badań asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych, parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni drogowych, analizami ruchu pojazdów i hałasu drogowego, trendami w projektowaniu uspokojenia ruchu oraz analizami kosztów w zakresie drogownictwa.

Kolejne spotkanie w ramach Latającego Uniwersytetu Drogowego zaplanowane jest na maj przyszłego roku na Politechnice Lubelskiej.