nieruchomoscipodlaskie.pl

Inwestycje wodociągowe

Mieszkańcy kilkunastu ulic w Białymstoku będą mogli przyłączyć swoje gospodarstwa do nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Będzie to możliwe dzięki realizowanemu przez Wodociągi Białostockie projektu „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”.

Projekt zakłada realizację trzynastu zadań, m.in. w oczyszczalni ścieków, na stacjach uzdatniania wody (w Jurowcach, Pietraszach, Wasilkowie), a także na kilkunastu ulicach Białegostoku. Prace dotyczą budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej ponad 19 km przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Dadzą możliwość przyłączenia do nowej sieci gospodarstw domowych, które dotychczas nie korzystały z bieżącej wody i odprowadzania płynnych nieczystości. W pierwszej kolejności obejmą obszar między ulicami Wyszyńskiego, Bema, Kopernika. Będą też prowadzone w ulicach: Esperantystów, Grabowskiego, Szaykowskiej, Saturna, Sowlańskiej.

– Dzięki tej inwestycji znacząco poprawią się warunki życia naszych mieszkańców – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Realizacja projektu spowoduje także zmiany korzystne dla naszego środowiska.

Kończy się już przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków, dzięki czemu oczyszczanie będzie dłużej trwało i będzie dokładniejsze. Zostaną też przeprowadzone prace, których efektem będzie ograniczenie uciążliwych zapachów w okolicy oczyszczalni. Ponadto w Jurowcach zostanie zbudowana elektrownia fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne obiektu. Całkowity koszt projektu wynosi prawie 134,3 mln zł. Unia Europejska refunduje ten wydatek w kwocie 85,6 mln zł. Zakończenie całego przedsięwzięcia planowane jest w grudniu 2021 r.

www.bialystok.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *