nieruchomoscipodlaskie.pl

Nadzwyczajny pośpiech w sprawie użytkowania wieczystego

Zniesienie użytkowania wieczystego wymaga szybkich decyzji. Użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone we własność. Mieszkańcy mogą liczyć na bonifikaty, ale samorządy muszą pracować szybciej.

Określenie warunków przekształcenia gruntów samorządowych we własność będzie należało do rad i sejmików. W związku z tym wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń apelował:

Ze względu na okres przedwyborczy – kwestie zakończenia kadencji i formowania się nowych rad i sejmików mieszkańcy powinni jak najszybciej usłyszeć propozycje samorządowców. Samorządy zgodnie z konstytucyjną zasadą mają autonomię. Dlatego kieruję apel do samorządów, aby rozpoczęły prace nad korzystnymi dla mieszkańców warunkami przekształcenia.

Stopniowe przekształcanie użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się budynki mieszkalne, rozpocznie się 1 stycznia 2019 r. Program dotyczy zarówno nieruchomości wielolokalowych, jak i domów jednorodzinnych. Przekształcenie gruntów państwowych będzie odpłatne, jednak jego koszt zostanie podzielony na raty rozłożone na 20 lat. W przypadku uiszczenia całej opłaty z góry, można liczyć na bonifikaty – 60 proc., jeśli suma zostanie opłacona w pierwszym roku. W każdym z kolejnych 5 lat będzie niższa odpowiednio o 10 punktów procentowych.

Docelowo użytkowanie wieczyste ma zostać całkowicie zlikwidowane i zastąpione prawem własności, jednak takie rozwiązania wymagają odpowiednich zmian w polskim prawie. Konieczne będzie również dokonanie pewnych uzgodnień z Komisją Europejską.

Źródło: KRN.pl