nieruchomoscipodlaskie.pl

Rynek nieruchomości 2018. Co nas czeka?

Na rynek nieruchomości ogromny wpływ mają perspektywy życiowe społeczeństwa. Rekordowo niska stopa bezrobocia, wzrastające wynagrodzenia i niskie stopy procentowe powodują, że nabywcy nie obawiają się zaciągania długoterminowych zobowiązań, jak kredyt hipoteczny. Kupują swoje pierwsze własne M lub poprawiają warunki mieszkaniowe. Na rynek trafiają też środki z lokat bankowych i depozytów. Niskie stopy procentowe sprawiają, że inwestycje w nieruchomości są ciekawą alternatywą dla lokowania oszczędności.

Z drugiej strony mamy coraz większą mobilność społeczeństwa i migrację zarobkową, co kreuje popyt na wynajem mieszkań. Są studenci, którzy stanowią znaczący odsetek wszystkich najemców. Są obcokrajowcy – Ukraińcy, Białorusini czy Rosjanie, którzy również wynajmują mieszkania. Zmieniają się też standardy mieszkaniowe. Dziś ludzie chcą większej niezależności i komfortu, dlatego idą na swoje, a wzrastające wynagrodzenia sprawiają, że wiele osób stać jest na taką samodzielność.

Liczba osób przypadających na jedno mieszkanie w Polsce jest wciąż wyższa niż w zachodniej części Europy, i wciąż mamy braki mieszkaniowe. Pomimo bardzo wysokiego poziomu sprzedaży w 2017 r. w kolejnym roku nie powinniśmy spodziewać się znaczących spadków, choć jest prawdopodobnym, że 2018 r. może nie być już tak imponującym jak bieżący rok.

Stopy procentowe

Niskie stopy procentowe z jednej strony zachęcają do zaciągania zobowiązań kredytowych a z drugiej zniechęcają do utrzymywania środków na niskooprocentowanych lokatach bankowych. Z obu tych powodów nabywcy kierują się w stronę rynku nieruchomości, aby kupić własne M lub aby zainwestować wolne środki.

Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie i przewiduje zachowanie tego poziomu do końca 2018 r., choć analitycy przewidują, że w II półroczu 2018 r. stopy procentowe mogą jednak wzrosnąć.

Koniec z dopłatami

Program Mieszkanie dla Młodych wspierał zakup własnego M, głównie przez ludzi młodych, korzystających na ten cel z kredytu hipotecznego. Program funkcjonujący od 2014 r. cieszył się ogromnym powodzeniem. W 2018 r. pozostałe do rozdysponowania 381 mln zł wykorzystano już pierwszego dnia i na tym program się zakończył. Kolejny wprowadzony przez Rząd program wsparcia dotyczyć będzie mieszkań na wynajem, a możliwość skorzystania z dotacji na zakup własnego M przeszła do historii.

Na fali programu Mieszkanie dla Młodych powstało wiele nowych inwestycji mieszkaniowych. Deweloperzy, widząc tak duże zainteresowanie oraz możliwości rynkowe, znacząco zwiększyli zakres swojej działalności i zaczęli budować coraz więcej.

W związku z zakończeniem tego programu można się spodziewać ograniczenia popytu na tańsze mieszkania budowane na obrzeżach miast. Sytuacja ta jednak nie powinna wpłynąć na sprzedaż mieszkań w centralnych dzielnicach. W wielu dużych aglomeracjach znacząca część mieszkań dostępnych na rynku nie spełniała kryteriów cenowych programu, dlatego w tych obszarach zakończenie programu nie będzie mieć wpływu na rynek mieszkań.

Nowy program rządowy – Mieszkanie Plus

Program “Mieszkanie Plus”, wspierający budownictwo pod wynajem, przy niższych niż rynkowe stawkach czynszu może w dłuższej perspektywie (kilku lat) spowodować widoczne obniżenie kosztów najmu, dzięki czemu mieszkania na wynajem staną się bardziej dostępne. Konieczność redukcji czynszów będzie oznaczać dla inwestorów niższe zyski. Z drugiej zaś strony inwestorzy zarabiają nie tylko na bieżących wpływach z najmu, ale też na różnicy w cenie przy sprzedaży. Dlatego dobrze wybrana inwestycja będzie wciąż opłacalna.

Ceny

Od jakiegoś czasu obserwujemy trend wzrostowy w cenach mieszkań. Oczywiście zmiany cen są różne, w różnych regionach. Największe wzrosty mogliśmy obserwować na rynkach w Trójmieście, Krakowie czy w Warszawie. Ten trend może być w 2018 r. kontynuowany ze względu na duży popyt ale i redukcję podaży. W tych miastach jest coraz mniej dostępnych terenów, które można zabudować budynkami wielorodzinnymi. Oznacza to, że w przyszłości deweloperzy będą dostarczać na rynek mniejszą niż obecnie liczbę nowych lokali.

Kodeks urbanistyczno budowlany

W 2018 r. mają się zmienić przepisy budowlane. Przygotowywany Kodeks urbanistyczno-budowlany ma przede wszystkim ograniczyć biurokrację a także skrócić i ułatwić procedury związane z budową. Najwięcej skorzystają na tym osoby planujące budowę typowego domu jednorodzinnego (do 250 mkw.).

Podatek od nieruchomości

W 2018 r. wyższe będą maksymalne stawki podatkowe dotyczące nieruchomości. Oczywiście – ostateczną decyzję, co do kwoty podatku ustalają gminy, jednak nie mogą one być wyższe, niż wskazane przez Ministra Finansów. A te – wzrosły, przykładowo dla lokalu lub budynku mieszkalnego z 75 gr / mkw. na 77 gr / mkw., a w przypadku lokalu lub budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej z 22,66 zł / mkw. na 23,10 zł / mkw.

Agata Stradomska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *