nieruchomoscipodlaskie.pl

Samorządy zadłużone w parabankach

Kwota, na jaką zadłużone są samorządy w parabankach, stale rośnie. Na koniec 2018 r. wynosiła ona blisko 273 mln zł.

Regionalne izby obrachunkowe na zlecenie Ministerstwa Finansów przeprowadziły ankietę, z której wynika, że wciąż mamy do czynienia ze wzrostem należności jednostek samorządowych względem parabanków. Na liście regionów z największym zadłużeniem są Dolny Śląsk, Małopolska oraz Pomorze Zachodnie. W Małopolsce odnotowano najwyższą kwotę niespłaconych należności – 74,3 mln zł. W sumie do należności przyznały się aż 44 samorządy. W Polsce są jednak regiony, które nie mają żadnych zobowiązań finansowych względem parabanków. Należą do nich województwo świętokrzyskie oraz lubuskie.

Ministerstwo Finansów nie po raz pierwszy przeprowadziło tego typu badanie. Podobny bilans miał miejsce w 2016 r., jednak od tamtej pory zaszło wiele zmian. Długi samorządów w przeciągu dwóch lat wzrosły aż o 66 proc., o czym informuje Portalsamorządowy.pl.

Od początku 2019 r. na mapie Polski nie znajdziemy już gminy Ostrowice. Z racji kryzysu finansowego, jaki był spowodowany długami w parabankach, jej terytorium zostało podzielone pomiędzy sąsiednie gminy, a długi spłaci teraz państwo. Przez taką zaistniałą sytuację władze samorządowe powinny zdać sobie sprawę z tego, jaki finał może mieć korzystanie z usług parabankowych.

Źródło: Portalsamorzadowy.pl