nieruchomoscipodlaskie.pl

Rośnie zadłużenie Polaków

Według raportu przygotowanego przez BIG Monitor zaległe długi Polaków za 2018 r. wyniosły 74 mld zł.

Mimo sukcesywnego rozwoju gospodarki, około 2,78 mln Polaków zwleka ze spłatą świadczeń kredytowych i pozakredytowych. Całkowita kwota długów za 2018 r. jest wyższa o 6,8 mld zł. od sumy osiągniętej w 2017 r. Podsumowanie „InfoDługu-Ogólnopolskiego Raportu o Zaległym Zadłużeniu i Niesolidnych Dłużnikach” wykazało, że 9 na 100 Polaków boryka się z terminową spłatą zadłużeń finansowych.

Przy opracowaniu raportu, analizie poddano długi na kwotę min. 200 zł, których okres spłacenia przekroczył 30 dni. Do najczęściej nieopłaconych na czas rat należą: kredyty na mieszkanie, pożyczki z firm pożyczkowych, rozliczenia za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, tv kablowej, opłaty czynszowe, prąd oraz świadczenia finansowe nałożone przez sąd (alimenty, grzywny itp.).

W opinii Sławomira Grzelczaka, prezesa BIG InfoMonitor, rządowy program 500+, podwyżki w pracy i zmniejszenie bezrobocia nie są przeznaczane na spłatę zadłużeń. Jak na razie wzrost dochodów w większym stopniu oddziałuje na zwiększenie aspiracji konsumpcyjnych, poprawę zdolności kredytowej i możliwość zadłużania się na wyższe kwoty – dodał prezes.

Najwięcej dłużników zarejestrowano na zachodzie kraju. W województwach: zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz lubuskim ponad 100 na 1000 osób nie spłaca swoich zobowiązań w terminie. Dla porównania, we wschodnich województwach z regularnego płacenia rat nie wywiązuje się od 48 do 64 na 1000 mieszkańców.

Wiek również ma wpływ na regulowanie zaległości pieniężnych. Według raportu BIG najwyższa liczba dłużników znajduje się w przedziale wiekowym: 35-44 lata. W skali kraju rekordzistą został natomiast 62-letni mieszkaniec województwa lubelskiego, który jest zadłużony na kwotę 69,3 mln zł.

Źródło: KRN.pl