nieruchomoscipodlaskie.pl

Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosparwnych

Pojawiła się aktualizacja standardów dotyczących projektowania budynków, które mają być dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami.

Wpisujące się w koncepcję uniwersalnego projektowania wytyczne, mające poprawić dostępność budynków, zostały zaktualizowane. Znowelizowane przepisy znalazły się w wydanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poradniku. Standardy określają rozwiązania, które zapobiegną budowaniu obiektów będących poza zasięgiem osób niepełnosprawnych. Wskazówki architektoniczne obejmą także teren wokół inwestycji.

Tworzenie przestrzeni dostępnej dla wszystkich grup społecznych jest wyzwaniem dla osób związanych z procesem inwestycyjnym, dlatego przed opracowaniem poradnika ministerstwo zorganizowało konsultacje publiczne. Pozyskane w ten sposób opinie stały się podstawą do wdrożenia zmian. Objęły one m.in. wymagania techniczne dotyczące obiektów, jak również ich ulokowania. Nie zabrakło także wytycznych odnoszących się do odpowiedniego wyposażenia toalet czy kwestii związanych z właściwościami powierzchni, jak np. antypoślizogowość.

W poradniku „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania” zostały zawarte rozwiązania zgodne z Rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej.

Źródło: KRN.pl