nieruchomoscipodlaskie.pl

Spłacasz mieszkanie? Na razie możesz spać spokojnie

Czy kondycja światowych gospodarek odciśnie piętno na polskich kredytobiorcach? Zmiany mogą być bliżej niż się wydaje.

Na światowych rynkach nie dzieje się najlepiej. Wiele gospodarek wkracza w fazę osłabienia. Zmianie na gorsze uległy wskaźniki koniunktury w strefie euro, co nastąpiło po spadku wzrostu PKB w III kwartale. O pozytywne perspektywy trudno również w Chinach, gdzie aktywność gospodarcza ulega obniżeniu. Natomiast analitycy obserwujący sytuację w Stanach Zjednoczonych przewidują, że w bieżącym roku i tam dojdzie do obniżenia wzrostu. W minionym miesiącu Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych zdecydowała się na podniesienie stóp procentowych. Z kolei zły wpływ na ceny niektórych aktywów obecnych na międzynarodowych rynkach finansowych to skutek zwiększonej niepewności odnośnie do dalszego prosperowania globalnej koniunktury.

Negatywne głosy zza granicy w ocenie Rady Polityki Pieniężnej na razie nie stanowią zagrożenia dla polskiej gospodarki, dlatego też eksperci zadecydowali o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Wpływ na podjęcie takie decyzji miały także informacje pozwalające na prognozowanie dobrej koniunktury. Wzrost polskiej aktywności gospodarczej stymuluje pozytywne nastawienie konsumentów wynikające z coraz lepszych płac, spadającego bezrobocia, co przekłada się na rosnącą konsumpcję oraz ogólnie dobrą sytuację ekonomiczną. Ponadto wciąż zauważa się wzrost inwestycji.

Źródło: KRN.pl