nieruchomoscipodlaskie.pl

Stopy procentowe zostaną na tym samym poziomie

Po analizie sytuacji makroekonomicznej kraju oraz danych o kondycji światowej i europejskiej gospodarki, eksperci NBP ustalili wartości stóp procentowych.

W ostatnich dniach odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, podczas którego podjęto decyzję o wartościach stóp procentowych. W oparciu o analizy sytuacji na światowych rynkach i jej wpływu na polskie realia, a także nastrojów w polskiej strefie ekonomicznej, eksperci Narodowego Banku Polskiego stwierdzili, że pozostawienie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie pozwoli Polsce zachować równowagę makroekonomiczną. Oceniono również, że obecne wartości sprzyjają stabilnemu rozwojowi.

W Polskiej gospodarce obserwuje się wzrost, będący skutkiem poprawy konsumpcji, na co bezpośredni wpływ mają m.in. rosnące płace i rekordowo niskie bezrobocie. Znajduje to odzwierciedlenie również w liczbie nowo powstających inwestycji. Aktywność w polskiej strefie gospodarczej jest także rezultatem dobrej koniunktury zagranicznej. Według danych GUS odnoszących się do I kw. 2018 r., roczna dynamika PKB wynosi w Polsce ponad 5 proc.

Podobne decyzje zapadają w Europejskim Banku Centralnym – tamtejsze stopy procentowe nadal utrzymują się w granicach zera, a stopa depozytowa jest poniżej tego poziomu. Z kolei Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych sukcesywnie obniża swoją sumę bilansową i zapowiada podwyżki stóp procentowych.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Polityki Pieniężnej, wartości stóp procentowych będą wynosiły:

▪ stopa referencyjna 1,50%;
▪ stopa lombardowa 2,50%;
▪ stopa depozytowa 0,50%;
▪ stopa redyskonta weksli 1,75%.

Źródło: KRN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *