nieruchomoscipodlaskie.pl

Termomodernizacja białostockich przedszkoli

Budynki trzech białostockich przedszkoli – nr 42, 71 i 73 – zostały docieplone. Wymieniono lub zmodernizowano w nich instalacje, kanalizacje i sanitariaty. Teren przy każdej z placówek został zagospodarowany, a ogrodzenia wymienione na nowe.

Inwestycja w Przedszkolu Samorządowym nr 42 przy ulicy Ciepłej 19a kosztowała ponad 2 mln 243 tys. zł. 85% prac termomodernizacyjnych zostało dofinansowanych przez Unię Europejską (prawie 810 tys. zł). Inwestycja objęła roboty dociepleniowe takie, jak izolacja fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, obróbki blacharskie. Wykonano też roboty sanitarne i wymieniono instalację elektryczną. Teren wokół przedszkola został zagospodarowany, przebudowano chodniki i plac, wybudowano pochylnię dla niepełnosprawnych.

Dzięki przeprowadzeniu termomodernizacji budynków przedszkoli, ich ogrzewanie stało się bardziej ekonomiczne. Poprawiła się też estetyka tych obiektów i ich otoczenia. Najmłodsi białostoczanie przebywają w bardziej komfortowych warunkach – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Zakres robót przeprowadzonych w Przedszkolu Samorządowym nr 71 przy ulicy Dziesięciny 50 i Przedszkolu Samorządowym nr 73 przy ulicy Gajowej 66 był bardzo zbliżony do tego w placówce przy ulicy Ciepłej. Prace w przedszkolu przy ulicy Dziesięciny kosztowały ponad 1 mln 987 tys. zł, w tym ponad 756,2 tys. zł (85% robót termomodernizacyjnych) stanowiła dotacja unijna. Wartość inwestycji przy ulicy Gajowej to ponad 2 mln 463,5 tys. zł, z czego prawie 921 tys. wynosiło dofinansowanie z UE.

Wszystkie trzy inwestycje zostały zrealizowane pod koniec 2020 r.

www.bialystok.pl