nieruchomoscipodlaskie.pl

Program „Mój prąd” – rusza nabór wniosków

Dotacje do instalacji fotowoltaicznych to kolejny pomysł Ministerstw Środowiska i Energii na poprawę efektywności energetycznej gospodarstw domowych.

Ministerstwo Środowiska wraz z Ministerstwem Energii opracowało nowy program, którego podstawowym celem jest zwiększenie produkcji energii pochodzącej z mikroźródeł fotowoltaicznych. „Mój prąd” ma zwiększyć dostępność tego typu rozwiązań i dać szansę na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych. Ministerstwu zależy, by program dotarł przede wszystkim do domostw w miejscowościach, gdzie stopień zurbanizowania terenu nie jest wysoki.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski wyraził nadzieję, że „Mój prąd” stanie się impulsem rozwojowym dla energetyki rozproszonej, a także pozwoli na wywiązanie się z międzynarodowych zobowiązań w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii.

Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację programu „Mój prąd”, zostanie przekazany 1 mld zł. Przewidziane dofinansowanie na budowę instalacji może wynieść maksymalnie 5 tys. zł i nie może przekroczyć 50 proc. kosztów. Wytyczne odnoszące się do instalacji mówią o urządzeniach o mocy od 2 do 10 kW.

Program „Mój prąd” wszedł w życie z końcem sierpnia br. Za nabór wniosków będzie odpowiedzialny NFOŚiGW.

Źródło: KRN.pl