nieruchomoscipodlaskie.pl

Drzwi otwarte dla serca II – ASK Biznes wspiera Fundację Pomóż Im

ASK Biznes tworzą ludzie, chcący promować ideę niesienia pomocy innym. Są świadomi tego, jak ważne jest wyciągnięcie ręki ku drugiemu człowiekowi i dysponując odpowiednimi zasobami, zdecydowali się wspierać Fundację Pomóż Im, wykorzystując potencjał oraz rozgłos Organizacji zrzeszającej przedsiębiorców.

Fundacja Pomóż Im funkcjonuje od 2007 roku w Białymstoku. Wcześniej funkcjonowała jako Stowarzyszenie Przyjaciół na rzecz Dzieci z Chorobami Rozrostowymi, które zostało założone w 1991 roku. Dwa lata po przekształceniu w Fundację, powołała ona Białostockie Hospicjum dla Dzieci.

W tym roku ASK Biznes jest inicjatorem trwającej do 10 grudnia specjalnej akcji Drzwi otwarte dla serca II, organizowanej w ramach Miesiąca Dobroczynności, powstałego z ramienia Fundacji Pomóż Im. Jest to już druga edycja, podczas której Karol Serwatko decyduje się aktywnie zaangażować w pomoc na rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci.

Miesiąc Dobroczynności powstał kilka lat temu, z inicjatywy Fundacji Pomóż Im i przypada corocznie na listopad. W tym czasie odbywa się Bal Charytatywny, a także jest organizowany Koncert Charytatywny, gdzie można usłyszeć utwory znakomitych artystów wspierających Fundację. W tym roku, ze względu sytuację pandemiczną i idącą za tym troskę o zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa, jest to koncert online. Ponadto można założyć zbiórkę urodzinową na swoim profilu w mediach społecznościowych. Istnieje również szansa wzięcia udziału w akcji charytatywnej, gdzie dochód z wylicytowanych przedmiotów zostanie przeznaczony na cele Fundacji. Prócz wcześniej wymienionych działań, organizowane są indywidualne akcje specjalne, takie jak Drzwi otwarte dla serca II.

– Wspieramy działania Fundacji już po raz drugi i wierzymy, że nasz mały wkład finansowy i zaangażowanie, pozwolą zrealizować wszystkie piękne inicjatywy – mówi Karol Serwatko, Prezes Organizacji Biznesowej ASK Biznes.

Rola ASK Biznes w tym przedsięwzięciu jest niezwykle ważna. Poprzez aktywne promowanie Fundacji przed liczną grupą przedsiębiorców podczas Śniadań, zwiększana jest świadomość dotycząca problemów, z jakimi zmagają się na co dzień Podopieczni Pomóż Im. ASK Biznes podejmuje się wielu istotnych działań, które nie tylko promują samą ideę pomagania, ale przede wszystkim przyczyniają się do rozgłosu Fundacji, a tym samym zapoznania się z jej historią i działaniami.

Organizacja ASK Biznes chętnie promuje akcję w swoich social mediach oraz w prasie, na łamach miesięcznika branżowego Nieruchomości Podlaskie. Korzysta z licznych relacji z przedsiębiorcami zbudowanych na przestrzeni lat, które pomagają dotrzeć do wszystkich pragnących zaangażować się we wsparcie inicjatywy. Podpowiada deweloperom, biurom nieruchomości, oraz firmom z branż pokrewnych, w jaki sposób można wspierać akcję Drzwi otwarte dla serca II, której celem jest zebranie funduszy na rzecz Hospicjum Domowego dla Dzieci, a konkretnie Domu Opieki Wytchnieniowej, powstającego dzięki Fundacji Pomóż Im, który ma zostać otwarty w 2022 roku.

W tym roku fundusze, jakie uda się zebrać w ramach drugiej edycji Drzwi otwartych dla serca, zostaną przekazane na Dom Opieki Wytchnieniowej. Jest to słuszna i potrzebna inicjatywa – mówi Karol Serwatko – Mamy nadzieję, że uda nam się odnieść podobny sukces, jak w poprzedniej edycji, kiedy to zebraliśmy kilka tysięcy na rzecz Fundacji Pomóż Im.

Dom Opieki Wytchnieniowej ma zostać otwarty w 2022 roku, a jego wyposażenie jest celem Miesiąca Dobroczynności. Jest to bardzo potrzebne miejsce, mające zapewnić okresową opiekę niepełnosprawnym dzieciom.

Klaudia Barcińska