nieruchomoscipodlaskie.pl

Historia odbudowy Dworu Miłosza w obiektywie

Dom należący przed wojną do rodziny Czesława Miłosza przeszedł gruntowny remont blisko dekadę temu. Po rewitalizacji, w 2011 r. w krasnogrudzkim dworze otwarto Międzynarodowe Centrum Dialogu. O tym jak przebiegała odbudowa dworu opowiada fotoreportaż Michała Moniuszki z Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” .

Dwór w Krasnogrudzie należał do rodziny Czesława Miłosza od strony matki, był miejscem w którym toczyło się intensywne i gwarne życie, istniał pensjonat dla letników w którym szczególnie w okresie letnim przebywało wielu gości.

Czesław Miłosz bywał w Krasnogrudzie często. Często też we wspomnieniach wracał do tego miejsca.

W okresie powojennym dwór rozebrano i złożono na nowo z użyciem starego materiału. Mieściły się w nim mieszkania służbowe. W 2002 r. zespół parkowo-dworski przejęła w dzierżawę Fundacja „Pogranicze”. Zabytek został zrewitalizowany – wyremontowano m.in. dom, uporządkowano park.

Obecnie we dworze działa Międzynarodowe Centrum Dialogu.

oprac. Aneta Kursa

fot.: Michał Moniuszko / Ośrodek Pogranicze – sztuk, kultur, narodów

Wrota Podlasia

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/kultura_sztuka/orodek_pogranicze_w_sejnach/krasnogruda-historia-odbudowy-dworu-miloszu-w-obiektywie.html