nieruchomoscipodlaskie.pl

Czy popyt na kredyty mieszkaniowe wzrasta?

Zakończyło się interesujące półrocze na rynku kredytów mieszkaniowych. W prawie każdym miesiącu wzrastał BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM)

Liczba kredytobiorców w ubiegłym miesiącu wynosiła 35,24 tys., co dało wynik o 1,1 proc. niższy niż w poprzednim roku. Tendencja była spadkowa również w styczniu i maju, natomiast rosnąca w lutym, marcu oraz kwietniu. Rekordowym wynikiem okazał się kwiecień, w którym banki udzieliły kredytu aż 45,52 tys. osób.

Średnia kwota wnioskowanego kredytu wzrastała w każdym miesiącu pierwszego półrocza 2019 r. Najwyższą wartością była suma z ubiegłego miesiąca, wynosząca 275,47 tys. zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku kwota ta wynosiła 251,86 tys. zł, co oznacza, że wartość jest wyższa o 9 proc. w porównaniu z 2018 r.

Dynamika wartości wnioskowanych kredytów w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. wykazuje tendencję rosnącą. Wyjątkiem jest tutaj tylko maj, kiedy to dynamika spadła o 9 proc. Mogła przyczynić się do tego mniejsza liczba kredytobiorców, ponieważ w maju obecnego roku liczba ta wynosiła 30,76 tys., co dało wynik o ponad 7 tys. niższy niż w maju 2018 r.

Po pierwszym półroczu 2019 r. widać już, co przewidywaliśmy pod koniec zeszłego roku, że rok 2019 na rynku kredytów mieszkaniowych będzie bardzo interesujący. Utrzymuje się wysoki popyt na finasowanie nieruchomości kredytem bankowym, ale tylko wysokokwotowym. W pierwszym półroczu 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 10,25 tys. osób czyli o 4,6% wnioskodawców więcej – mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej.

 

Źródło: KRN.pl