nieruchomoscipodlaskie.pl

Zabezpieczyć interesy kupujących i sprzedających

Co trzeba wiedzieć o umowie pośrednictwa? Na to pytanie odpowiada ekspert z „AB Grand Nieruchomości”

Umowa pośrednictwa musi uwzględniać interesy obu stron, a jej sporządzenie wymaga dobrej znajomości prawa, specyfiki branży obrotu nieruchomościami oraz poszanowania zasad etyki, której kwintesencją są Standardy Zawodowe Pośredników w obrocie nieruchomościami. Te ostatnie, aczkolwiek straciły swoją obligatoryjną moc wraz z uwolnieniem zawodu pośrednika w 2014 r., to jednak są nadal respektowane przez rzetelne biura z tradycjami.

Dobra umowa pośrednictwa winna zabezpieczać interesy: sprzedających i kupujących nieruchomości, jak również wynajmujących i najemców lokali. Poprzez umowę pośrednictwa, biuro nieruchomości nabywa prawo od właściciela do przygotowania oferty, publikowania jej oraz przekazywania informacji o niej potencjalnym nabywcom lub najemcom, przetwarzania danych, gromadzenia dokumentów oraz przeprowadzenia różnych czynności, niezbędnych do sfinalizowania transakcji objętej umową.

Rodzaje umów pośrednictwa:

1. Umowa otwarta

Właściciel nieruchomości (lub osoba przez niego upoważniona) może ją zawrzeć z dowolną liczbą agencji, i zazwyczaj zawierana jest na czas nieoznaczony (aż do dezaktualizacji oferty lub wypowiedzenia umowy).

– Wadą takiej umowy jest fakt, że oferta znajduje się w wielu biurach nieruchomości, które powielają ją na tych samych portalach, tworząc często chaos informacyjny (różne opisy, informacje, zdjęcia itd.). Przy takiej umowie żaden z pośredników nie jest zbytnio zainteresowany we włożenie znacznych sił i środków w promocję ogłoszenia, wyeksponowanie oferty na dużej ilości portali (zwłaszcza wysoko płatnych), ani nie posiada motywacji do poświęcenia większej ilości czasu na aktywne poszukiwanie nabywcy lub najemcy, ponieważ nie ma gwarancji, że dochowując nawet najwyższych starań i wysiłków, nie ma najmniejszej pewności, że posiadana oferta, nie zostanie sprzedana przez innego pośrednika – tłumaczy Adrian Bieły z biura AB Grand Nieruchomości. – Zazwyczaj, przy umowie otwartej, w obawie przed pozbawieniem się możliwości otrzymania wynagrodzenia za swoją pracę – ukrywana jest dokładna lokalizacja oferowanej nieruchomości. W przypadku, gdy właściciel samodzielnie doprowadzi do sprzedaży (często wykorzystując ogłoszenie biura nieruchomości, które podało dokładną lokalizację), żaden ze współpracujących pośredników nie pobiera wynagrodzenia. Taka sytuacja w dużym stopniu utrudnia skuteczną promocję i naraża pośrednika na stratę czasu i pieniędzy zainwestowanych w ogłoszenia, promocje, dojazdy itd.

2. Umowa na wyłączność (z klauzulą wyłączności dla konkretnego biura)

W tym przypadku taką umowę opłaca się zawrzeć tylko z jednym biurem (zawarcie tego typu umowy z innymi biurami rodzi tym samym konsekwencje finansowe również wobec nich, więc z pozycji właściciela nie ma to sensu). Ten rodzaj umowy pośrednictwa zawiera się na czas określony (zazwyczaj minimum to 6 miesięcy).

Zaletą tego typu umowy jest to, że obie strony – właściciel nieruchomości oraz pośrednik uzyskują komfort w relacjach obustronnych.

Właściciel nie musi podpisywać wielu umów z różnymi biurami, kontaktować się z wieloma pośrednikami, odbierać licznych, często uciążliwych telefonów w tych samych tematach lecz ma kontakt tylko z jednym pośrednikiem, z którym zawarł umowę a ten doskonale wie kiedy, z kim, oraz jak ma się porozumiewać i jakiego typu sprawy uzgadniać.

Z kolei pośrednik zyskuje pewność otrzymania wynagrodzenia za swoją pracę, więc nie waha się szeroko reklamować ofertę, łożyć na jej promowanie na różnych portalach, angażować w aktywne poszukiwanie nabywcy, współpracować i innymi biurami, przetrząsać bazy danych klientów poszukujących itd.

Ponadto, pośrednik nie waha się we wskazywaniu dokładnej lokalizacji nieruchomości (z adresem włącznie), oferta może być reklamowana w sposób otwarty, ze z pełną dokumentacją fotograficzną budynku i całego otoczenia, co również wpływa na krótszy czas znalezienia potencjalnego nabywcy nieruchomości.

O FIRMIE

AB Grand Nieruchomości to firma działającą na podlaskim rynku nieruchomości od 2009 r.

Zakres jej działań obejmuje:

* pośrednictwo przy kupnie i sprzedaży nieruchomości: domów, mieszkań, lokali i innych obiektów oraz działek;

* pomoc przy wynajmie nieruchomości;

* profesjonalną i kompleksową obsługę oraz doradztwo i konsultacje.

Firma współpracuje:

* z doradcą finansowym, który udzieli porad i wskazówek dotyczących wyboru sposobu finansowania transakcji;

* z notariuszami;

* z ogólnopolskimi portalami ogłoszeniowymi.

Transakcje są nadzorowane przez licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami, nr licencji 14583. Nasze działania w zakresie pośrednictwa podlegają ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (OC).

KONTAKT:

ul. Białówny 6, Białystok (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, w soboty po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

Tel: 85 674 82 65;

Mail: biuro@abgrand.pl.