nieruchomoscipodlaskie.pl

O białostockiej architekturze drewnianej

Ukazała się kolejna publikacja dotycząca dziedzictwa naszego miasta – „Architektura drewniana w Białymstoku”. Książkę będzie można wygrać w środę (14 października) w konkursie na Facebooku.

Miasto Białystok kontynuuje wydawanie publikacji poświęconych swemu dziedzictwu kulturowemu. Dotychczas ukazały się: „Katalog białostockich pomników, tablic pamiątkowych i miejsc pamięci narodowej”, publikacja poświęcona „Białostockim krzyżom i kapliczkom” oraz wydawnictwo pokazujące przemiany architektury ceglanej „Architektura ceglana w Białymstoku”.

Właśnie ukazało się kolejne wydawnictwo poświęcone drewnianej architekturze i budownictwu naszego miasta z przełomu XIX i XX wieku, a także początku XX wieku, które mimo burzliwych dziejów dotrwało do naszych czasów. Architektura ta prezentuje ogromną różnorodność i bogactwo stylistyczne. W publikacji znajdziemy przykłady stylu narodowego polskiego, neorosyjskiego czy modernizmu – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

W książce zostały zaprezentowane m.in. domy czynszowe (Bojary), zespoły domów robotniczych (Dojlidy), dwory (przy ul. Bukowej), wille (przy ul. Świętojańskiej, Depowej, Gdańskiej, Poprzecznej, Słonimskiej, Orlej), obiekty sakralne (kaplica pw. Św. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki), użyteczności publicznej oraz przemysłowe (elektryczny młyn poddany pracom konserwatorskim w 2020 roku przy ul. Pod Krzywą).

Książkę „Architektura drewniana w Białymstoku” opracował na zlecenia Miasta ten sam zespół autorów, co architekturę ceglaną: Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski i Wiesław Wróbel z Fundacji Ochrony Zabytków „Na Rubieży”.

Zadaniem publikacji jest udokumentowanie i ukazanie bogactwa białostockiej drewnianej architektury i budownictwa, różnorodności ich form i detali, kunsztu budowniczych i architektów, a także roli, jaką odegrały one w kreowaniu pejzażu miasta na przełomie wieków.

Książkę będzie można dziś (14 października) wygrać w konkursie zorganizowanym na Facebooku (Miasto Białystok). Warto śledzić miejski profil.