nieruchomoscipodlaskie.pl

Supraśl. Targowisko szuka wykonawcy

To kolejny etap metamorfozy supraskiego rynku. Tym razem prace obejmować będą budowę targowiska wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi w ramach projektu Rynek Kultury w Supraślu. Prace mają kosztować ponad 1,4 mln zł.

Projekt ma na celu dostosowanie do funkcji całorocznego targowiska miejskiego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów. Tu mogą odbywać się festiwale kulinarne, przyjeżdżać food trucki. Tu można się będzie zaopatrzyć w regionalne przysmaki, jak choćby babka czy kiszka ziemniaczana.

Supraskie targowisko powstanie w miejscu obecnej pętli autobusowej. Przystanek zostanie umiejscowiony w bocznej części placu tak, by można było ustawić stoiska handlowe.

Trwa obecnie postępowanie przetargowe na wykonawcę tej inwestycji.Zakres prac obejmuje: usunięcie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nowego utwardzonego kostką granitową terenu targowiska, wykonanie nawierzchni trawiastych z wmontowanym ekorastem. Na targowisku ma stanąć dwanaście zadaszonych straganów w formie zwijanych markiz wraz z elementami montującymi i punktami zasilania, ławki oraz metalowe kosze. Ponadto zostaną wykonane toalety z punktem higieniczno-sanitarnym i z przyłączem wodno-kanalizacyjnym.

Teren zostanie odpowiednio oznakowany i oświetlony.
Targowisko w Supraślu powstanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, podziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, na operacje typu: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

www.suprasl.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *