nieruchomoscipodlaskie.pl

Łąki kwietne powstaną w Białymstoku

Miejsca, w których powstaną w Białymstoku pierwsze łąki kwietne, zostały już wytypowane. Trwają też prace związane z przygotowaniem podłoża pod nasadzenia.

Łąki kwietne w Białymstoku powstaną w pasach drogowych oraz na działkach gminnych, w pobliżu pasów drogowych. Będą to miejsca następujące: ul. Zwycięstwa (łąka bylinowa o łącznej pow. 4 400 m2), rondo św. Faustyny Kowalskiej (pole słonecznikowe o pow. 420 m2), rondo Witolda Adamowicza (pole słonecznikowe o pow. 1 350 m2), ul. Piastowska (łąka bylinowa 7 000 m2), ul. J. K. Branickiego (pola słonecznikowe, zbożowe i rzepakowe, łąka bylinowa – łączna pow. 6 580 m2), Al. Konstytucji 3 Maja (łąki jednoroczne o pow. 1 800 m2), ul. gen. S. Maczka (łąka jednoroczna o pow. 3 144 m2), rondo gen. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego (pole słonecznikowe o pow. 550 m2), ul. ks. J. Popiełuszki (łąki bylinowe o pow. ok. 7 000 m2), Plac Fieldorfa „Nila” (pole słonecznikowe o pow. 660 m2), ul. gen. W. Sikorskiego (łąka jednoroczna o pow. 11 750 m2), ul. W. Raginisa (pole słonecznikowe, zbożowe i łąka bylinowa – pow. 3 500 m2), w rejonie ulic kard. S. Wyszyńskiego, J. Waszyngtona i Prezydenta R. Kaczorowskiego (pole słonecznikowe o pow. 1 500 m2), ul. abp R. Jałbrzykowskiego (łąka jednoroczna o pow. 4 806 m2), Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego (pole słonecznikowe i łąka bylinowa – pow. 6 400 m2).

Umowa z wykonawcą, którym jest warszawska Fundacja „Łąka”, będzie obowiązywała przez trzy lata – od 1 kwietnia 2019 r. do 15 listopada 2021 r. W ramach tej umowy fundacja zajmie się przygotowaniem podłoża, nasadzeniami, pielęgnacją, a także uprzątaniem plantacji. Każdego roku łączna powierzchnia łąk kwietnych na terenie miasta będzie wynosiła od 5 do 6,5 ha.

– Taka zieleń pełni wiele pożytecznych funkcji – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Chcemy nasze miasto czynić coraz piękniejszym, czystym i przyjaznym mieszkańcom.

Oprócz poprawy estetyki łąki przyczyniają się do oczyszczania powietrza, pochłaniają więcej pyłów komunikacyjnych i magazynują więcej wody niż trawniki, są łatwiejsze w utrzymaniu. Ponadto łąka tworzy naturalne żerowiska dla owadów – np. pszczół, motyli i małych zwierząt.

Białystok będzie jednym z nielicznych miast, gdzie łąki kwietne już powstały – to m.in. Kraków, Warszawa, Gdańsk.

www.bialystok.pl