nieruchomoscipodlaskie.pl

Przebudowa białostockich ulic

Kolejne ulice osiedlowe w Białymstoku czeka przebudowa. Miasto Białystok ogłosiło przetarg na wykonanie robót budowlanych na ul. gen. George’a Smitha Pattona (8KD-D) oraz 5KD-L, a także na ul. Kryształowej. Oferty można składać do 22 marca.

Pierwsza część zamówienia, dotycząca ul. gen. George’a Smitha Pattona i 5KD-L, dotyczy zbudowania nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodnika, opaski, zjazdów, miejsc postojowych, placu manewrowego. Powstanie tam także infrastruktura techniczna – kablowa linia oświetleniowa oraz sieć kanalizacji deszczowej. Ta inwestycja ma zostać zakończona w ciągu 6 miesięcy od przekazania wykonawcy placu budowy.

Druga część zamówienia obejmuje budowę ul. Kryształowej i jest realizacją jednego ze zwycięskich projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2018. Zostanie tam położona nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej, powstaną zjazdy, chodniki i opaski. Infrastruktura techniczna będzie przebudowana. Wykonawca będzie miał na to 4 miesiące.

– To już kolejne drogi osiedlowe przeznaczone do przebudowy w najbliższym czasie. Poprawa jakości białostockich dróg była zawarta w programie wyborczym prezydenta miasta Tadeusza Truskolaskiego, staramy się konsekwentnie realizować to zadaniepowiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Oferty do przetargu można składać do 22 marca w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Składowej 11. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

www.bip.bialystok.pl.