nieruchomoscipodlaskie.pl

Skarb Państwa zapłaci karę za zanieczyszczone powietrze

Warszawski sąd wydał wyrok w sprawie pozwu złożonego przez Grażynę Wolszczak. Aktorka domagała się od Skarbu Państwa 5 tys. zł odszkodowania za niedostateczną walkę ze smogiem, której skutkiem jest zanieczyszczone powietrze. Sąd przychylił się do pozwu aktorki i wymierzył jako karę zażądaną przez nią kwotę.

Uzasadnienie zawierało argument, że każdy ma prawo do ochrony dóbr osobistych i czystego powietrza. Jak podaje RMF24.pl, suma zasądzona przez sąd trafi na konto krakowskiej fundacji Unicorn, udzielającej wsparcia osobom zmagającym się z chorobą nowotworową.

Grażyna Wolszczak niejednokrotnie powtarzała, że stan polskiego powietrza wpędza w poczucie zagrożenia i wpływa na ograniczenie wolności, a każdy ma prawo zarówno do czystego powietrza, jak i ochrony dóbr osobistych. Aktorka podkreślała także, że problem smogu jest coraz większy, a działania rządu w tym zakresie określiła jako pozorne.

Oprócz pozwu wytoczonego Skarbowi Państwa, wniosła również sprawę przeciwko Warszawie, ale ta tymczasowo nie jest procedowana. Wolszczak zaniecha sądzenie się z miastem, bo jak mówi, tutejsze władze choć są opieszałe w walce ze smogiem, mają plan na polepszenie jakości powietrza. Jeśli przerodzą się one w konkretne działania, aktorka zrezygnuje z roszczeń.

Źródło: RMF24.pl