nieruchomoscipodlaskie.pl

Ochroń swój dom przed pożarem

Do kluczowych aspektów bezpieczeństwa budynków bez wątpienia należą kwestie dotyczące ochrony przed pożarem i ograniczenia jego skutków. Jednym z wymogów w tym zakresie jest zapewnienie określonej odporności ogniowej ścian. System Budowy H H zawiera kompleksową ofertę materiałów z betonu komórkowego i silikatów, które pozwolą spełnić nawet najostrzejsze normy.

W przypadku wybuchu pożaru najważniejszymi czynnikami, decydującymi o wielkości strat oraz stopniu zagrożenia dla przebywających we wnętrzach ludzi, są czas i temperatura. Oprócz czynnych systemów zabezpieczeń, które skupiają się na możliwie szybkim wykryciu niebezpieczeństwa, jego sygnalizacji oraz ugaszeniu ognia, niezmiernie ważną rolę odgrywa tzw. bierna ochrona przeciwpożarowa. Polega ona na zapewnieniu stabilności konstrukcji budynku przez jak najdłuższy czas oraz na minimalizowaniu rozprzestrzeniania się płomieni. Z tego względu już na etapie projektu, a także przy wyborze materiałów budowlanych należy uwzględnić wymagania norm dotyczących ochrony ppoż. Elementy budynku takie jak ściany zewnętrzne, wewnętrzne nośne oraz działowe mają istotny wpływ zarówno na to, jak długo konstrukcja wytrzyma w nienaruszonym stanie, ale również jak duża część obiektu zostanie objęta pożarem. Przegrody zbudowane z niewłaściwych materiałów nie tylko będą stanowiły paliwo dla płomieni, ale też mogą grozić wytwarzaniem szkodliwych gazów czy płonących kropli.

REI nośność, szczelność, izolacyjność

Podstawowe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków są opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W dziale VI poświęconym bezpieczeństwu pożarowemu czytamy, że budynek powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób zapewniający w razie pożaru zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki, możliwość ewakuacji ludzi, a także bezpieczeństwo ekip ratunkowych. Wymagania, jakie powinny spełniać poszczególne elementy budynku – w tym ściany określone są za pomocą klas odporności ogniowej (REI) wyrażonych w minutach. Brane są tu pod uwagę trzy kryteria: nośność przegrody (R), jej szczelność (E) oraz izolacyjność ogniowa (I). Wymagania te są zróżnicowane nie tylko z uwagi na rodzaj przegrody, ale także gabaryty i przeznaczenie budynku. O ile domów jednorodzinnych nie dotyczą specjalne obostrzenia w tym względzie, to pojawiają się one wraz ze wzrostem wysokości budynku, a także wykorzystywaniem jego pomieszczeń przez większą liczbę ludzi lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się (np. szpitale, żłobki, przedszkola czy domy dla osób starszych). Wszystkie elementy murowe wchodzące w skład Systemu Budowy H H opisywane są według wytycznych REI.

Bezpieczne ściany z betonu komórkowego i silikatów

Fundamentalne znaczenie dla ognioodporności przegród ma rodzaj materiału, z którego są wykonane. Wybór odpowiednich materiałów ułatwia ujednolicona klasyfikacja europejska, która pozawala ocenić reakcję na ogień wyrobów budowlanych (od A1 do F).

Dzięki konsolidacji struktur H H Polska oraz Grupy Silikaty powstała wspólna kompleksowa oferta elementów murowych, które spełniają wszystkie wymagania norm ppoż. Zarówno beton komórkowy, jak i silikaty posiadają najwyższą klasę reakcji na ogień (A1), czyli uznawane są za materiały całkowicie niepalne. Podczas pożaru nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji. Narażone na wysokie temperatury przez długi czas zachowują swoje właściwości, nie odkształcają się i nie zmieniają swojej struktury. Beton komórkowy bardzo wolno się nagrzewa i jest żaroodporny. W trakcie pożaru nie bez znaczenia są również takie walory jak duża wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne wyrobów wapienno-piaskowych. Wszystkie te cechy sprawiają, że za pomocą elementów Systemu Budowy H H bez problemu można wznosić bezpieczne przegrody w miejscach wymagających najwyższej ochrony przeciwpożarowej. Mogą one posłużyć nawet do budowy tzw. ścian oddzielenia pożarowego, których zadaniem jest wydzielenie stref pożarowych i zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia poza wyznaczony obszar.