nieruchomoscipodlaskie.pl

ASK Biznes to nie tylko stowarzyszenie przedsiębiorców

Od samego początku tworzenia organizacji przyświecała nam jedna idea. Chcieliśmy stworzyć miejsce dla grupy zgranych partnerów biznesowych, a jednocześnie przyjaciół, dla których istotne są wartości jak: uczciwość w biznesie, możliwość samorealizacji oraz uczestnictwo w działaniach charytatywnych.

Spotykamy się raz na dwa tygodnie na śniadaniu w miłej, przyjacielskiej atmosferze. Podczas tych cyklicznych spotkań stowarzyszeni mają możliwość przedstawienia swojej firmy, produktów i usług na forum. Wymieniamy się biznesowymi kontaktami i dajemy rekomendacje, dzięki którym otwieramy się na nowe perspektywy biznesu.

Stawiamy także na stałe poszerzanie wiedzy i umiejętności — podczas naszych spotkań każdy uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w szkoleniach i panelach edukacyjnych z zakresu prawa, podatków i marketingu. Przy tworzeniu organizacji ASK Biznes kierowaliśmy się również głosem serca. Stare, ludowe porzekadło głosi, że w każdym z nas drzemią dwa wilki. Symbolizują one “jasną”
i “ciemną” stronę naszego postępowania, a wygrywa ten, którego karmimy.

My wybieramy drogę białego wilka. Nie karmimy swojego ego — wolimy karmić się empatią, współpracą, prawdą i wzajemnym zaufaniem. Wybieramy wzajemny szacunek, współpracę i transparentność, zamiast skłanianiu się ku nieetycznym działaniom biznesowym.

Zależy nam również na tym, by wpajać te wartości od najmłodszych lat dzieciom, młodzieży i studentom. Zaowocowało to przygotowaniami do dużego projektu wsparcia ich edukacji, w którym kluczową rolę odegrają ambasadorzy ASK Biznes. Będą oni mieli możliwość objęcia opieką mentorską grupy osób, refundując dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz zakorzeniając w nich etyczne zasady współpracy biznesowej.

Ambasador to przedsiębiorca utożsamiający się z ideą “Białego Wilka” w biznesie i życiu codziennym. Idea ta wyraża się w codziennych działaniach zgodnych z zasadami współżycia społecznego na gruncie biznesowym i osobistym, a także na wsparciu dzieci, młodzieży i studentów. Ambasador ma możliwość prowadzenia działań charytatywnych w przedszkolach, szkołach i na studiach – szczególnie poprzez wsparcie finansowe placówek w mniejszych miejscowościach, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, zaznajamianie dzieci z biznesem oraz wspieranie ich pomysłów.

Ma możliwość podjęcia działań w zakresie wspierania obszarów przedsiębiorczych
w szkołach ponadpodstawowych, np. zajęć z przedsiębiorczości z praktykami biznesu. Tworzy również grupy studenckie – których celem jest przygotowanie młodych ludzi
do wejścia na rynek pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.

  Wspiera niematerialnie i materialnie na rzecz dzieci i młodzieży
oraz “czystego biznesu”
  Nie uczestniczy aktywnie w życiu żadnej z grup
  Może uczestniczyć bez ograniczeń w spotkaniach wszystkich grup
  Jest zaproszony do uczestniczenia we wszystkich kolacjach i eventach ASK Biznes
  Nie może zablokować branży

Zapraszamy każdego zainteresowanego przedsiębiorcę, aby sprawdził „na własnej skórze” jak wyglądają nasze śniadania. Uczestnictwo na pierwszych dwóch spotkaniach jest zupełnie bezpłatne.

Zajrzyj na naszą stronę  www.askbiznes.pl