nieruchomoscipodlaskie.pl

Dotacje na ogrzewanie i kolektory

Do 16 lipca białostoczanie mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania oraz instalację kolektorów słonecznych. Inwestycje będą realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Białegostoku.

Do składania wniosków o udzielenie dotacji uprawnione są osoby fizyczne. Na dotacje do zadań z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji przeznaczono 345 tys. zł.

– Białystok jest czystym miastem, jednak przede wszystkim na osiedlach domów jednorodzinnych zdarzają się dni, gdy przekroczone są normy związane z zanieczyszczeniem powietrza. Dlatego po raz kolejny rozpoczynamy nabór wniosków do programu, w którym mieszkańcy mogą uzyskać dotację na wymianę tak zwanych kopciuchów, czyli przestarzałych pieców będących źródłem zanieczyszczeń – powiedział zastępca prezydenta Adam Musiuk.

Wnioskodawcy będą zobowiązani do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie. Dotacje będą przyznawane do 45% poniesionych kosztów kwalifikowanych, do kwoty 5 tys. zł.

Miasto dofinansowuje:

* trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na (podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowaniu ogrzewania gazowego, zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego, zainstalowaniu ogrzewania olejowego, zainstalowaniu pomp ciepła,

* zainstalowanie kolektorów słonecznych.

Mieszkańcy mogą składać deklaracje do 16 lipca:

* w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul. Słonimska 1, w dniach i godzinach pracy Urzędu (w poniedziałek 8.00–17.00, w pozostałych dniach tygodnia 7.30–15.30),

* drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

* elektronicznie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej, identyfikator ePUAP: UMwB, adres skrzynki podawczej: /UmwB/skrytka.

Spośród tych, którzy złożą deklaracje, wyłonieni zostaną uczestnicy projektu. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym i merytorycznym. Uwzględnione zostaną kryteria efektu ekologicznego – redukcja emisji CO2 i emisji pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej