nieruchomoscipodlaskie.pl

Białystok – tu żyje się najlepiej

Białystok jest najlepszym miejscem do życia na tle innych miast Europy według raportu Komisji Europejskiej. Komisja Europejska ponownie zbadała jakość życia mieszkańców 83. miast Europy i opublikowała raport „Jakość życia w miastach europejskich”. Badał on poziom życia mieszkańców w ostatnich pięciu latach. W raporcie, poza Białymstokiem, uwzględniono jeszcze trzy polskie miasta: Gdańsk, Kraków i Warszawę.

created by dji camera

W kategorii „wzrost jakościowy” Białystok zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając Gdańsk i czeską Ostrawę. Ankieterzy Komisji Europejskiej zapytali 58,1 tys. mieszkańców, jak oceniają czystość danego miasta, szeroko rozumiane bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną, rynek pracy, udogodnienia dla osób starszych, dostęp do terenów zielonych i placówek kulturalnych, a także otwartość światopoglądową i wiele innych czynników. Pytania dotyczyły aż 27 kategorii związanych z życiem każdego z miast.

W Białymstoku – w ciągu ostatnich 5 lat – najbardziej w Europie wzrosła jakość życia. Uznało tak 72 proc. mieszkańców. Białystok wyprzedził Gdańsk i Ostrawę (po 66 proc.). Ogólny poziom zadowolenia mieszkańców z życia w Białymstoku sięga 95 proc. (najgorzej jakość życia ocenili mieszkańcy Sztokholmu – 20 proc.). Podobnie wysoko białostoczanie ocenili komunikację publiczną, bezpieczeństwo ogólne, pracę on-line magistratu. Uznali też, że Białystok jest dobrym miejscem do życia dla osób starszych oraz dla rodzin z małymi dziećmi.

Bardzo mnie cieszą wyniki tego raportu, zwłaszcza ze oceniającymi jakość życia w mieście są nasi mieszkańcy. Są one potwierdzeniem, że działania, jakie podejmujemy jako samorząd, są właściwe i idą w dobrym kierunku. To olbrzymia satysfakcja – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W większości kategorii Białystok otrzymał wyższy procentowy wynik, niż średnia europejska dla danej kategorii:

* dobre miejsce do życia dla osób starszych – 96 proc.

* miejsce dobre do życia dla ludzi w ogóle – 95 proc.

* zadowolenie z życia w mieście – 94 proc.

* bezpieczeństwo przed kradzieżą – 94 proc.

* transport publiczny jest bezpieczny – 93 proc.

* czyste miasto – 92 proc.

* dobre miejsce do życia dla rodzin z małymi dziećmi – 92 proc.

* zadowolenie z transportu publicznego – 92 proc.

* zadowolenie z obiektów kultury – 91 proc.

* zadowolenie z terenów zielonych – 91 proc.

* bezpieczeństwo spacerów w nocy – 91 proc.

* dobra jakość powietrza w mieście – 88 proc.

* łatwo dostępne usługi on-line w lokalnej administracji publicznej – 86 proc.

* obiekty sportowe – 85 proc.

* dobra sytuacja finansowa gospodarstw domowych – 71 proc.

* czas na załatwienie wniosku w lokalnej administracji publicznej – 70 proc.

* brak korupcji w lokalnej administracji publicznej – 59 proc.

Pełny raport (w jęz. angielskim) można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Quality of life in European cities.

Poprzednie wyniki takiego badania opublikowano na początku 2016 roku. Wówczas najwyższy ogólny poziom satysfakcji z życia w swoim mieście zadeklarowali mieszkańcy Oslo i Zurychu (99 proc.). Wśród polskich miast najlepszy wynik osiągnął Białystok (96 proc.).

www.bialystok.pl