nieruchomoscipodlaskie.pl

Białystok to miasto przyszłości

Białystok znalazł się w gronie polskich „miast przyszłości” w raporcie „Polish Cities of the Future 2019/20”. Autorzy zebrali dane z 50 polskich ośrodków miejskich, podzielone na pięć kategorii: potencjał gospodarczy, kapitał ludzki, efektywność kosztowa, dostępność oraz przyjazne nastawienie do biznesu. Białystok w dwóch kategoriach znalazł się w czołówce rankingu.

Zespół analityczny fDi Intelligence, będącej sekcją grupy The Financial Times, opublikował raport „Polish Cities of the Future 2019/20”. Jego autorzy przedstawili wyniki osobno dla miast dużych (ponad 250 tys. mieszkańców), średnich (100-250 tys.) oraz małych (poniżej 100 tys.).

Białystok, wśród dużych miast, najwyżej oceniony został w kategorii efektywność kosztowa. Zajął w niej pierwsze miejsce, wyprzedzając Lublin, Łódź, Szczecin i Kraków. Dla wyłonienia liderów pod uwagę wzięto tu m.in. cenę wody, paliwa i gruntów, a także przeciętne wynagrodzenie brutto.

Miasto wysoko ocenione zostało również w kategorii kapitał ludzki, w której pod uwagę brano takie wskaźniki, jak m.in. liczba łóżek szpitalnych (na 10 tys. mieszkańców), odsetek dzieci korzystających z opieki przedszkolnej, tereny zielone, czy długość życia. Czołówkę w tej kategorii tworzą Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i Gdańsk. Nasze miasto wyprzedziło m.in. Łódź, Bydgoszcz i Rzeszów.

www.bialystok.pl