nieruchomoscipodlaskie.pl

Całkiem nowa Aleja Zakochanych

W białostockim Parku Planty trwają prace w ramach inwestycji, która potrwa do końca lipca 2020 r. Przedsięwzięcie polega na wymianie nawierzchni fragmentu Alei Zakochanych na odcinku od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej, przebudowie oświetlenia i zagospodarowaniu terenu wokół pomnika Danuty Siedzikówny „Inki”.

W Parku Planty rozpoczęła się przebudowa alei głównej i alejek bocznych – od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej. Asfalt na Alei Zakochanych zostanie zastąpiony kamienną nawierzchnią z płyt granitowych. W alejkach bocznych zastosowana będzie ekologiczna i wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna typu Hanse Grande. Wzdłuż ścieżek staną nowe latarnie. W ramach inwestycji zaplanowano również zagospodarowanie terenu wokół pomnika Danuty Siedzikówny „Inki” łącznie z nasadzeniem zieleni. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK” Zbigniew Sokolik z Białegostoku – ma zrealizować inwestycję do końca lipca 2020 roku. Koszt to 2 mln 189 tys. zł.

Park Planty wchodzi w skład założenia pałacowo-ogrodowego Branickich, wpisanego do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1986 roku. Planty są elementem kompleksu parków powstałych w Białymstoku przed 1939 rokiem. Projektowanie parku z alejami  spacerowymi rozpoczęto w 1932 r. z inicjatywy wojewody białostockiego – Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. Autorem i realizatorem modernistycznego projektu został Stanisław Grala. Reprezentacyjną aleję główną (Aleję Zakochanych) wyznaczono tak, aby połączyła istniejący od 1897 roku Park Stary im. księcia Józefa Poniatowskiego z parkiem im. Konstytucji 3 Maja (założonym w 1919 roku) i pozostałością XVIII-wiecznego lasu zwierzynieckiego.

www.bialystok.pl