nieruchomoscipodlaskie.pl

Kredyt może być szkodliwy

Według raportu przygotowanego przez analityków BIK najwyższy poziom szkodliwości (10,8 proc.) mają kredyty udzielone na kwotę powyżej 1 mln zł.

Wiąże się to z faktem, że co dziesiąta osoba lub instytucja związana z kredytem na kwotę powyżej 1 mln zł., otrzymuje go z opóźnieniem pow. 90 dni. Bezpośrednio wynika to z zaciągania przez przedsiębiorców kredytów na wysokie kwoty .

Kredyt pobierany w ten sposób może być przeznaczany zarówno na cele prywatne, jak i te związane z działalnością gospodarczą. Zyski otrzymywane z prowadzenia działalności gospodarczej są obciążone wyższym ryzykiem od dochodów uzyskanych w wyniku pracy najemnej.

Na kredyty mieszkaniowe opiewające na wysokie kwoty najczęściej decydują się artyści, celebryci oraz osoby wolnych zawodów. W ich sytuacji przychód uzyskany z działalności artystycznej lub gospodarczej również może być narażony na większe ryzyko. Jest to zależne od powodzenia ich aktywności zawodowej.

Kredyty mieszkaniowe na kwotę do 500 tys. zł zachowują stabilny udział sięgający w szczytowym momencie 1,6 proc. Wzrost poziomu ryzyka pojawia się w przypadku kredytów od 500 tys. zł w górę – szkodliwość wynosi tu 4 proc.

Na stopień szkodliwości kredytów ma wpływ kilka czynników: liczba kredytobiorców składających wniosek o kredyt, liczba pobieranych w równoległym czasie kredytów mieszkaniowych oraz wysokość kwoty nowego zaciąganego kredytu.

Źródło: KRN