nieruchomoscipodlaskie.pl

Deweloperzy: przepisy podatkowe muszą być korzystniejsze

Deweloperzy będą wnioskować o zmianę w przepisach podatkowych. Umowa deweloperska miałaby uprawniać do korzystania z ulg.

Ulga podatkowa miałaby objąć kwotę wpłacaną deweloperowi w ramach zaliczki związanej z zakupem mieszkania, a podstawą do jej uzyskania byłaby umowa deweloperska. O taki zapis w przepisach zabiega Polski Związek Firm Deweloperskich. Związek wkrótce opracuje wniosek, który trafi do Ministerstwa Finansów. Jego efektem ma być jednoznaczna interpretacja prawa podatkowego, odnoszącego się do ulg w PIT-ach przysługujących w związku z nabyciem nieruchomości. Argumentując swoje stanowisko, PZFD powołuje się na decyzje wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny (decyzje z 16 lutego 2018 r., sygn. II FSK 413/16 oraz 7 lutego 2018 r., sygn. II FSK 3510/17).

Organ wskazuje w nich, że ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje kwotę, jaka została uiszczona na poczet ceny zakupu mieszkania. Co ważne, obniżenie podatku obowiązuje również w sytuacji, gdy umowę przenoszącą prawa własności zawarto dużo później. Oznacza to, że zwolniony od podatku jest nie tylko dochód wydany na rzecz ostatecznego nabycia praw do nieruchomości, ale także ten, który został złożony w takowym celu, a więc wynikający z umowy deweloperskiej.

Zdaniem PZFD do skorzystania z ulgi uprawniają przepisy zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczą one wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe, czyli kwot uiszczonych już z tytułu umowy deweloperskiej, jeszcze przed przeniesieniem własności. Oficjalnie wydane wyjaśnienia pozwoliłyby uniknąć różnorodnych interpretacji, a tym samym sytuacja prawna podatników stałaby się jednoznaczna w tego typu sprawach.

Źródło: KRN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *