nieruchomoscipodlaskie.pl

Podatek od nieruchomości

Do 15 marca osoby fizyczne powinny zapłacić pierwszą ratę podatku od nieruchomości. Jeśli jego kwota jest mniejsza niż 100 zł podatek należy opłacić w całości – jednorazowo. Tegoroczne stawki podatku są takie same jak ubiegłoroczne.

Podatek od nieruchomości płaci się w proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego (do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada). Dotyczy to osób fizycznych. Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, jest on płatny jednorazowo – do 15 marca.

Podatek od nieruchomości jest płatny zgodnie z decyzją organu podatkowego w sprawie jego wysokości. Wpłaty należy kierować na numer konta wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej.

Warto pamiętać, że stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok w Białymstoku nie zmieniły się i pozostają takie same jak w roku ubiegłym.

Przypominamy, że do opłat z tytułu tego podatku zobowiązane są m.in. osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, obiektów budowlanych lub użytkownikami wieczystymi gruntów. Szczegóły określa ustawa z 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Informacje dotyczące wpłat związanych z podatkiem od nieruchomości mieszkańcy mogą uzyskać w Departamencie Finansów (pokoje 204, 205 i 205A) oraz pod nr tel. 85 869 6964.
www.bialystok.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *