nieruchomoscipodlaskie.pl

Czas na odnowę Wasilkowa, Narewki i Zambrowa

Zarząd Województwa zatwierdził we wtorek, 20 lutego, kolejne programy rewitalizacji gmin Narewka, Zambrów oraz Wasilków.
Tym samym już 21 gmin w naszym województwie ma gotowe programy. Wcześniej zostały przyjęte plany odnowy miast: Łomża, Suwałki, Bielsk Podlaski, Augustów, Sejny, Hajnówka, Wysokie Mazowieckie i Kolno oraz gmin: Sokółka, Juchnowiec, Mońki, Boćki, Łapy, Krynki, Zambrów, Gródek oraz Czarna Białostocka.

Każda z gmin musiała wyznaczyć teren, który zostanie objęty rewitalizacją i przedstawić działania naprawcze, jakie zamierza tam przeprowadzić. I to zarówno w sferze społecznej, jak też inwestycyjnej.

Gmina Wasilków

Obszar ten w Wasilkowie objął: rejon Centrum, rejon ul. Białostockiej, Emilii Plater, Elektrycznej, Grodzieńskiej I, Grzybowej, Jurowieckiej, Kilińskiego, Polnej i Żwirowej. Na tym obszarze mieszka ponad 2,4 tys. osób, czyli 15,9 proc. mieszkańców, a powierzchnia zajmuje prawie 119 ha.

Program, przygotowany przez gminę, zakłada szereg przedsięwzięć, m.in.: utworzenie centrum przedsiębiorczości, centrum kompetencji dla seniorów, wzmocnienie integracji, aktywizację bezrobotnych, termomodernizację wielorodzinnych budynków komunalnych, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego przy Szkole Podstawowej przy ul. Polnej, przebudowę skrzyżowania ul. Kościelnej i Polnej, budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej przy ul. Polnej, instalację miejskiego systemu monitoringu, dostosowanie obiektów użyteczności publicznej (szkoły, urzędu miejskiego, MOPS) do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę domu kultury, odnowę Starego Rynku, zagospodarowanie terenów przy rzece Supraśl.

Koszt działań podstawowych to 52 mln zł, z czego gmina zamierza uzyskać dofinansowanie unijne w wysokości blisko 27mln zł.

Są też zaplanowane działania dodatkowe, np.: budowa boiska, przebudowa skrzyżowania i budowa ulic, wydanie przewodnika po Wasilkowie i oznakowanie informacyjne miasta, utworzenie parku miejskiego czy modernizacja stadionu.

Gmina Narewka

Kolejny program dotyczy gminy Narewka. W tym wypadku obszar, który zostanie poddany rewitalizacji, obejmuje Narewkę, Grodzisk oraz Zabłotczyznę, a zamieszkiwany jest przez ponad tysiąc osób (26,58 proc. mieszkańców gminy). Obejmuje powierzchnię 912 ha.

Plan zakłada, m.in.: budowę przystani kajakowej, tworzenie produktów regionalnych i lokalnych, stworzenie systemu zachęt finansowych, ulg i zwolnień z podatków lokalnych połączonych z doradztwem dla przedsiębiorców i pomocą przy zakładaniu działalności gospodarczej, organizację kursów i szkoleń, modernizację Gminnego Ośrodka Kultury, wymianę oświetlenia, instalację kolektorów, fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej (np. na zespole szkół, urzędzie gminy, świetlicy, GOK), rozbudowę stadionu, wymianę kotłów na instalacje zaopatrywane przez odnawialne źródła energii w prywatnych domach, organizację zajęć sportowych, kulturalnych.

Koszt tych zadań przekracza 13,8 mln zł, dofinansowanie z Unii ma pokryć ponad 10 mln zł.

Gmina Zambrów

W gminie Zambrów teren, który obejmie rewitalizacja, został podzielany na trzy podobszary:

podobszar I tworzą sołectwa: Poryte-Jabłoń, Nagórki-Jabłoń, Klimasze, Konopki-Jabłoń, Cieciorki, Gardlin;
podobszar II, sołectwa: Krajewo-Borowe, Stare Krajewo, Krajewo-Łętowo, Sędziwuje, Krajewo-Korytki, Stare Wądołki, Wądołki-Bućki, Wądołki-Borowe, Grzymały;
podobszar III, sołectwa: Wiśniewo, Grabówka, Wola Zambrowska, Wola Zambrzycka, Wierzbowo-Wieś, Nowe Wierzbowo.

Program zakłada wiele projektów. To m.in.: adaptacja budynku świetlicy w Woli Zambrowskiej na Gminny Ośrodek Kultury, doposażenie świetlic wiejskich, doposażenie i rozbudowę placówki oświatowej, by utworzyć w niej świetlicę i punkt przedszkolny, organizacja zajęć dla seniorów, aktywizacja zawodowa, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci,

Są też projekty uzupełniające, jak termomodernizacja budynków z montażem odnawialnych źródeł energii, przebudowa dróg gminnych, chodników, oświetlenia, budowa siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw.

Koszt działań podstawowych to 8 mln zł. Gmina planuje uzyskać na ten cel dofinansowanie unijne.

W prace nad przygotowaniem programów rewitalizacji zostali zaangażowani mieszkańcy. Odbywały się konsultacje, spotkania edukacyjne, informacyjne. Miały one duży wpływ na kształt programów. Na przykład w Wasilkowie po konsultacjach zmienił się obszar, który będzie poddany rewitalizacji. Wzrosła powierzchnia, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby osób, zamieszkujących ten teren. Początkowo obejmował on 101,7 ha (zamieszkały przez 3,3 tys. mieszkańców), po konsultacjach – 118,9 (2,4. tys. osób) .

Na opracowanie tych programów gminy uzyskały dofinansowanie z Programu Pomoc Techniczna. Dokumenty te są podstawą (ale nie gwarancją!) do ubiegania się o pieniądze z programów unijnych na działania rewitalizacyjne.

http://www.wrotapodlasia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *