nieruchomoscipodlaskie.pl

Czy można zaufać pośrednikowi nieruchomości?

Pośrednik nieruchomości to osoba, która powinna kupującemu pomóc w bezpiecznym nabyciu lokalu. Kiedy można być pewnym jego kompetencji?

W sytuacji, kiedy na rynku nieruchomości dostępnych jest tak wiele ofert mieszkaniowych, nie trudno zgubić się w gąszczu propozycji. Każdemu nabywcy zależy na tym, by mieszkanie spełniało jego oczekiwania i odpowiadało potrzebom. Choć nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż jest mnóstwo, znalezienie satysfakcjonującej opcji nie należy do najprostszych zadań. Zakup mieszkania to nie tylko wybór lokalu, ale również szereg formalności, przez które trzeba będzie przebrnąć. Wiedza na temat wszystkich aspektów związanych z transakcją zaważy na całym procesie zakupowym.

Stojąc przez zamiarem zakupu mieszkania, dobrze jest mieć do swojej dyspozycji osobę zorientowaną w zasadach porządkujących funkcjonowanie rynku nieruchomości. Chodzi tutaj nie tylko o odnalezienie się wśród ofert i znalezienie najlepszej opcji, ale przede wszystkim o kwestie związane z prawem, rzeczoznawstwem czy pozostałe formalności towarzyszące obrotowi nieruchomościami. Ponadto umiejętne przeprowadzenie rozmów z właścicielem – niezależnie od tego, czy jest nim deweloper, czy osoba prywatna – może znacząco wpłynąć na finalną cenę mieszkania. W tego typu negocjacjach bardzo ważna jest znajomość tego, co i na jakich zasadach oferuje konkurencja.

Każdy kupujący mieszkanie zetknie się z możliwością nawiązania współpracy z pośrednikiem nieruchomości. Jednak decydując się na skorzystanie z usług takiej osoby, warto sprawdzić, jakie ma ona doświadczenie i czy zadba o nasze interesy profesjonalnie.
Pośrednik bez licencji

Po zmianach w przepisach regulujących zawód pośrednika wiele się zmieniło. Obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. ustawa zniosła dotychczasowe wymogi, jakie musiała spełniać osoba pośrednicząca w obrocie nieruchomościami czy zarządzająca nimi. Odtąd usługi pośrednictwa może świadczyć każdy. Nim doszło do deregulacji profesji pośredników, prawo do wykonywania czynności związanych z pośredniczeniem w sprzedaży mieszkań przysługiwało jedynie specjalistom posiadającym licencję zawodową. Warunki jej otrzymania określała ustawa o gospodarce nieruchomościami, a zawód pośrednika był chroniony prawnie. Tytuł oznaczał, że posiadająca go osoba ma odpowiednią wiedzę, natomiast jej pracę cechuje profesjonalizm. Złamanie czy naruszenie zasad kodeksu etyki oraz standardów zawodowych wiązało się z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Ponadto ustawa zobowiązywała pośredników do ciągłego podnoszenia kwalifikacji.
Pośrednik – przewodnik po świecie nieruchomości

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to coś więcej, niż tylko znalezienie mieszkania spełniającego oczekiwania klienta i przekazanie o nim informacji. Dopasowanie nieruchomości do potrzeb zainteresowanego stanowi tak naprawdę pierwszy krok współpracy. Świadczenie usług pośrednictwa opiera się bowiem o dzielenie się wiedzą dotyczącą funkcjonowania rynku i bezpiecznego przeprowadzenia transakcji czy wynegocjowanie najlepszych warunków. Profesjonalista z pewnością poinformuje swojego klienta o umiejętnym prześledzeniu wszystkich danych zawartych w księdze wieczystej oraz ich znaczeniu dla kupującego. Nie pominie również kwestii związanych z planem zagospodarowania przestrzennego, jak również konsekwencjami płynącymi z ewentualnej ochrony konserwatora zabytków nad nieruchomością.
Współpraca na określonych zasadach

Zanim jednak obydwie strony rozpoczną działania mające na celu pozyskanie nieruchomości, pośrednik powinien w jasny sposób określić i sprecyzować zasady świadczenia usług. To wiąże się z zawarciem umowy, która, by mieć moc prawną, musi zostać zawarta w formie pisemnej. Współpraca oparta na uczciwości i rzetelności nie dopuszcza zatajania przed klientem ofert i zobowiązuje do udzielania szczegółowych informacji o rozważanej nieruchomości. W trakcie pośredniczenia w obrocie niejednokrotnie bywa, że sytuacja dotycząca danego lokalu jest na tyle skomplikowana, że czynności konieczne do pomyślnego przeprowadzenia transakcji wykraczają poza kompetencje pośrednika. W takich okolicznościach nie może on podjąć się zadań, co do których nie ma dostatecznej wiedzy czy doświadczenia. W takiej sytuacji powinien skorzystać z pomocy specjalisty, jednak tylko wtedy, gdy klient wyrazi na to zgodę. Nie może również bez wiedzy zainteresowanego zarządzać zleceniami, które dodatkowo by go obciążały. Zważywszy na dobro osób korzystających z usług pośrednika, obowiązuje zasada wykluczająca pośrednika z czynnego uczestnictwa w transakcji, co do przedmiotu której pośredniczy. Oznacza to, że nie może być stroną transakcji.

Po deregulacji zawodu pośrednika bezpieczeństwo korzystania z usług osób zajmujących się pośredniczeniem w obrocie nieruchomościami stanęło pod znakiem zapytania. Stąd wiele osób, które rozważały skorzystanie z pomocy pośrednika, mogło się zniechęcić. Zmiany, jakie zaszły w przepisach. nie wyeliminowały z rynku pośredników, którzy fachowo podchodzą do swojej profesji. Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) przyznaje Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Otrzymanie takiego dokumentu wiąże się z nabyciem odpowiednich kwalifikacji i przestrzeganiem Kodeksu Etyki PFRN. Oprócz tego Federacja prowadzi Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN, gdzie można sprawdzić, czy dana osoba figuruje w bazie pośredników, których jakość pracy gwarantuje licencja PFRN. Korzystając z usług specjalistów, którzy przeszli odpowiednie szkolenia i zdobyli niezbędną wiedzę potwierdzoną licencją, dostajemy gwarancję, że poszukiwania mieszkania zakończą się z satysfakcjonującym skutkiem.
Źródło: KRN.pl