nieruchomoscipodlaskie.pl

Nowe prawo budowlane od 19 września

Nowelizacja prawa budowlanego zakłada ułatwienie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego. Prostsze będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, a także przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę. Powiększona ma zostać także lista inwestycji niewymagających pozwolenia.

Podział projektu budowalnego

Jedną z najważniejszych zmian będzie podział projektu budowlanego. Dotychczas był to jednolity dokument, który zawierał plan zagospodarowania działki, projekt architektoniczny i projekt techniczny. Nowelizacja przepisów wprowadza podział projektu na trzy odrębne części. Projekt techniczny nie będzie weryfikowany przez urząd podczas wydawania pozwolenia, lecz trafi bezpośrednio do organu nadzoru budowlanego. To przyspieszy formalności i skróci czas niezbędny do rozpoczęcia inwestycji.

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanych

Nowelizacja uprości postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych. Mowa tu o budynkach, które powstały bez wydanego pozwolenia, a od zakończenia ich budowy upłynęło co najmniej 20 lat i przez ten okres nie wydano nakazu rozbiórki. Zakłada się, że właściciele obiektów, które zostały wzniesione nielegalnie, zgłoszą je do ewidencji. Weryfikacji ma podlegać jedynie to, czy obiekt może być bezpiecznie użytkowany. Właściciele nie będą ponosili żadnej opłaty karnej czy legalizacyjnej.

Krótszy czas na unieważnienie pozwolenia i decyzji

Zmiany w prawie objęły także określenie terminu, po którego upływie nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wynosić on będzie 5 lat.

Budowa na podstawie zgłoszenia budowy lub bez formalności

Nowelizacja ułatwi także znalezienie informacji na temat tego, w jakich przypadkach budowa nie będzie wymagała pozwolenia – konieczne będzie tylko zgłoszenie budowy lub nie będą obowiązywały żadne formalności.

Uproszczenie procedury przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę

Jest to jedna z najbardziej oczekiwanych przez rynek zmian. Osoby, które nabywają nieruchomość, której budowa jest w trakcie lub jeszcze się nie rozpoczęła, ale posiada pozwolenie na budowę, nie muszą posiadać zgody podmiotu, na którego rzecz wydano to pozwolenie, aby móc kontynuować inwestycję. Po złożeniu odpowiedniego wniosku właściwy organ niemal automatycznie przenosi pozwolenie na budowę na nowego właściciela.

Ponowne pozwolenie na paliwo stałe

O ponowne pozwolenie na budowę w przypadku zmiany źródła ciepła będzie musiała występować osoba, zmieniając źródło ciepło wyłącznie na źródło opalane paliwem stałym. Krok ten nie jest wymagany w przypadku zmiany źródła zasilania na paliwo ciekłe, gazowe lub odnawialne źródło energii.

Uproszczenie wydawania warunków przyłączy do sieci

Skróceniu ma ulec czas, w jakim przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do wydania warunków przyłączy do sieci. Nowelizacja określa terminy na 21, 30, 60, 120 lub 150 dni w zależności od grupy przyłączeniowej, napięcia sieci i wyposażenia w źródło.

Źródło: KRN.pl | 2020-09-18