nieruchomoscipodlaskie.pl

Zabytki do remontu. Miasto dało dotacje

Miasto Białystok przyznało dotacje na prace konserwatorsko-budowlane przy dziesięciu białostockich zabytkach. Dofinansowanie renowacji wyniesie łącznie 1 mln 20 tys. zł.

Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 16 wniosków o dotacje na prace konserwatorsko-budowlane przy białostockich zabytkach. Jeden z nich nie spełnił wymogów formalnych. Pozostałe zostały rozpatrzone. Przeanalizowano zakresy prac, proponowane rozwiązania i materiały zgodne ze sztuką konserwatorską, dokumentację techniczną, kosztorysy, pozwolenia.

– Dzięki dofinansowaniu ze strony Miasta udaje się przywracać świetność wielu białostockim zabytkom. W tym roku Miasto przeznaczy na ten cel ponad milion złotych. Efekty będziemy podziwiać już niedługo – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Pozytywną opinię uzyskało dziesięć wniosków. Przy Rynku Kościuszki 17 zostanie wyremontowana fasada budynku, na co Miasto przeznaczy 69 tys. zł. Dotacja w kwocie 136 tys. zł będzie przeznaczona na remont elewacji frontowej i tylnej budynku przy Branickiego 1. W kamienicy przy ul. Ciepłej 1 zostaną zakonserwowane zewnętrzne drzwi – dotacja wynosi 10 tys. zł. W budynku przy Alei Piłsudskiego 30 ma być wykonana konserwacja sgraffita „Stroje męskie” i logo WPT-O na wykuszu klatki nr 2 oraz sgraffita „Stroje kobiece” i logo WTP-O na wykuszu klatki nr 3. Na każdy z tych projektów miasto przeznaczy 80 tys. zł. Dofinansowanie w wysokości 250 tys. zł zostało przyznane na remont elewacji północno-zachodniej kamienicy przy ul. Lipowej 28. Zakonserwowane zostaną też rzeźby wieńczące elewację ogrodową Pałacu Branickich: Alegoria Męstwa (50 tys. zł) i Postacie alegoryczne (45 tys. zł). Zostaną też wyremontowane wnętrza parteru domu staromiejskiego przy ul. Rynek Kościuszki 2. Dofinansowanie tego remontu wyniesie 100 tys. zł. Natomiast w Akademii Teatralnej przy ul. Sienkiewicza 14 zostaną wymienione drewniane witryny oraz zakonserwowane stalowe elementy elewacji frontowej kamienicy.

W budżecie Miasta na prace przy zabytkach na 2018 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1 mln 200 tys. zł. Dofinansowanie dziesięciu zgłoszonych projektów wyniesie łącznie 1 mln 20 tys. zł. Do dyspozycji pozostanie 180 tys. zł i na tę kwotę planowane jest ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków.

http://www.bialystok.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *