nieruchomoscipodlaskie.pl

Nowe produkty w portfolio ROCKWOOL

Firma ROCKWOOL, lider w produkcji materiałów izolacyjnych z wełny skalnej, wprowadza na rynek dwa nowe produkty przeznaczone do przeciwpożarowego zabezpieczenia elewacji – FRONTROCK FS oraz FRONTROCK FSN. Płyty te tworzą niepalną barierę ogniową, zaprojektowaną specjalnie do podnoszenia bezpieczeństwa pożarowego elewacji ocieplanych metodą ETICS ze styropianem.

Nowe produkty w portfolio ROCKWOOL stanowią dodatkowy element bariery ogniowej i gwarantują ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia po elewacji. FRONTROCK FS przeznaczony jest do zabezpieczania przeciwpożarowego w postaci niepalnych pasów elewacji, a FRONTROCK FSN do zabezpieczania naroży okiennych.

Oba produkty, ze względu na swoje parametry wytrzymałościowe, mogą być mocowane na wszelkich podłożach, na których dopuszczalne jest zastosowanie systemów ETICS: zarówno w budynkach nowych, jak i poddawanych termomodernizacji.

FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN nie wymagają wcześniejszego przygotowania do montażu, takiego jak docięcia czy obróbki. Produkt jest fabrycznie gruntowany, dzięki czemu montaż przebiega łatwo i szybko, i nie wymaga od wykonawcy użycia specjalistycznych narzędzi. Dodatkową ochronę mechaniczną zapewnia utwardzona wierzchnia warstwa płyt, a ich stabilność termiczna gwarantuje szczelność pasów ochrony pożarowej.

Co ważne, wymiary i właściwości płyt FRONROCK FS i FRONTROCK FSN odpowiadają wymaganiom przedstawionym w „Wytycznych projektowania ociepleń elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe”, wydanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

– Wprowadzenie na rynek płyt FRONTROCK FS oraz FRONTROCK FSN jest bezpośrednią odpowiedzią na konieczność zmian przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków – mówi Monika Hyjek, Menedżer ds. Bezpieczeństwa Pożarowego w ROCKWOOL Polska – W ROCKWOOL od 25 lat obserwujemy sytuację na polskim rynku i zauważamy postęp, który dokonuje się zarówno w jakości materiałów, sposobach montażu czy wymaganiach izolacyjnych budynków. Sukcesywne zwiększanie się grubości izolacji to niewątpliwie pozytywne zjawisko w kontekście wzrostu efektywności energetycznej budynków w Polsce. Z drugiej strony, nasze analizy oraz wymiana doświadczeń ze środowiskiem zgromadzonym wokół problematyki bezpieczeństwa pożarowego wskazują, że wybór odpowiedniej izolacji pozytywnie wpływa na zmniejszenie obciążenia ogniowego, a co za tym idzie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia pożaru elewacji. Obserwacje te wynikają z analizy zdarzeń pożarowych. Dlatego podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, takich jak Francja, Niemcy, Czechy czy Słowacja, powinniśmy pracować nad wdrażaniem rozwiązań, które pozwolą nam to ryzyko ograniczać, a tym samym maksymalizować bezpieczeństwo każdego mieszkańca budynku, niezależnie od kondygnacji, na której mieszka.

Cechy produktów FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN

Wierzchnia warstwa FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN jest dodatkowo utwardzona dla zapewnienia ochrony mechanicznej, co poprawia zabezpieczenie przeciągania kołków. Natomiast spodnia warstwa płyt kompensuje nierówności powierzchni, tworząc równą płaszczyznę całej fasady.
FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN są fabrycznie gruntowane dla uzyskania doskonałej przyczepności zaprawy klejącej bez konieczności wstępnego szpachlowania. Pozwala to na wykonanie warstwy zbrojonej elewacji mieszanej – ocieplonej styropianem z barierami ogniowymi w postaci produktów FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN – w tej samej technologii wykonawczej, bez różnicowania przebiegu prac na poszczególnych elementach elewacji.
Deklarowane parametry wytrzymałościowe (CS, TR) spełniają wymagania najbardziej popularnych rozwiązań systemowych stosowanych dziś na rynku.
FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN są produktami niepalnymi, w klasie odporności ogniowej A1, który zgodnie z klasyfikacją podczas pożaru nie wytwarza dymu i płonących kropli
Dzięki unikatowej dwugęstościowej technologii płyty FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN są trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo zachowują stabilność termiczną, pozwalającą na wykonanie szczelnych i skutecznych pasów ochrony przeciwpożarowej.
Są łatwe w obróbce i montażu bez użycia specjalistycznych narzędzi.

Parametry techniczne płyt FRONTROCK FS do zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci pasów
Wymiary: 1000 mm x 200 mm
Dostępne grubości: 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm. Na zamówienie po uzgodnieniu do 280 mm
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,036 W/mK
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10) >= 20 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni: TR >= 10 kPa
Klasa reakcji na ogień wyrobu: A1

Parametry techniczne płyt FRONTROCK FSN do zabezpieczeń przeciwpożarowych naroży okiennych
Wymiary: 400 mm x 400 mm z wycięciem 200 mm x 200 mm
Dostępne grubości: 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200mm. Na zamówienie po uzgodnieniu do 280 mm
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,036 W/mK
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10) >= 20 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni: TR >= 10 kPa
Klasa reakcji na ogień wyrobu: A1