nieruchomoscipodlaskie.pl

Przedszkolne inwestycje

Białostockie Przedszkole Samorządowe nr 14 czekają zmiany. Na nowo zostanie zagospodarowana placówka i teren wokół niej. Miasto ogłosiło przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej tej inwestycji.

Wykonawca opracuje koncepcję i projekt budowlany rozbudowy przedszkola przy Al. J. Piłsudskiego 20/14. Przygotuje też plan zagospodarowania terenu, a następnie będzie pełnił nadzór autorski nad inwestycją. Dokumentacja obejmie m.in. projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy i wizualizacje.

Projekt rozbudowy dotyczy parterowej części obiektu łączącej się z istniejącym budynkiem łącznikiem. W nowej części znajdą się dwie sale dydaktyczne, sala do zajęć dodatkowych, szatnia, zmywalnia, pomieszczenia administracyjne i magazynowe. Planowana powierzchnia rozbudowywanej części placówki to ok. 370 m2.

– Rozbudowa kolejnego białostockiego przedszkola to ważna i potrzebna białostoczanom inwestycja. Dzieci zyskają komfortowe warunki do nauki i zabawy, a opiekunowie do pracy z najmłodszymi – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Wykonawca będzie miał 30 dni od podpisania umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu i terenu. Po jej zatwierdzeniu przez zamawiającego, wykonawca powinien przygotować dokumentację w okresie do 100 dni. Natomiast nadzór autorski podczas realizacji inwestycji planowany jest do końca listopada 2020 r.

Firmy zainteresowane realizacją zamówienia mogą zgłaszać oferty do 26 listopada 2018 roku w Departamencie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11.

www.bialystok.pl