nieruchomoscipodlaskie.pl

Wymiana kotłów

Miasto Białystok ogłasza dodatkową rekrutację na wymianę kotłów gazowych. Realizacja projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” umożliwia białostoczanom wymianę starego pieca na nowy, gazowy. Projekt realizowany jest dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu już trwa. Deklaracje o przystąpieniu do rekrutacji dodatkowej można składać od 28 stycznia do 7 lutego. Dofinansowanie w rekrutacji dodatkowej zostanie udzielone na montaż kotła gazowego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych u co najmniej jednego wnioskodawcy (w przypadku zmniejszenia się liczby dotychczasowych uczestników projektu, ta liczba może ulec zmianie). Kotły gazowe zostaną zamontowane do 31 października 2020 r. przez firmę ASH Remigiusz Skowroński.

Wykonawca montować będzie następujące rodzaje kotłów:

  • kocioł gazowy Ferroli Bluehelix 25 K 50 – z elektronicznie obniżoną mocą do 20 kW,
  • kocioł gazowy Ferroli Bluehelix 25 K 50 – do 26 kW,
  • kocioł gazowy Ferroli Bluehelix 32 K 50 – do 35 kW,
  • kocioł gazowy Ferroli Bluehelix Tech RRT 30 H – do 49 kW,
  • kocioł gazowy Ferroli Bluehelix Tech S 45 H – do 49 kW,
  • kocioł gazowy Ferroli Energy Top W 60 – do 59 kW.

Szacunkowa wysokość wpłaty mieszkańca – kwota netto: 2 400 zł – 4 200 zł + podatek VAT wyliczony według właściwej stawki podatkowej. Koszt 100% wartości instalacji OZE wynosi: kwota netto: 15 900 zł – 27 700 zł + podatek VAT wedle właściwej stawki podatkowej.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć deklarację wraz z niezbędnymi załącznikami. Są one dostępne na stronie www.bip.bialystok.pl, gdzie również można znaleźć więcej informacji o projekcie. Dokumenty należy składać w Departamencie Ochrony Środowiska, ul. Bitwy Białostockiej 2/2 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, w godzinach pracy urzędu.

www.bialystok.pl