nieruchomoscipodlaskie.pl

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym najemcą?

Wynajmowanie mieszkania lub domu zawsze stanowi pewne ryzyko. Istnieje szansa na spotkanie kogoś, kto nie jest do końca uczciwy, dlatego niezwykle ważne jest to, by przygotować się na tego typu ewentualną sytuację i wcześniej odpowiednio się zabezpieczyć.

 • Istnieje kilka sposobów zabezpieczenia się przed nieuczciwym najemcą – mówi Małgorzata Grodzka – Są to: kaucja, prawo do najmu okazjonalnego oraz certyfikat najemcy. Ważne jest, by zweryfikować potencjalnego najemcę. To pozwoli na maksymalne zabezpieczenie przed sytuacjami, w których osoba, której wynajmujemy mieszkanie, przestaje płacić swoje zobowiązania finansowe względem tej nieruchomości – tłumaczy.

Kaucja

Kaucja stanowi podstawową i najbardziej powszechną formę zabezpieczenia. Najczęściej jest to suma wynosząca jednomiesięczny koszt wynajmu mieszkania. Z tej kwoty jest pobierana odpowiednia pula pieniędzy na naprawienie ewentualnych zniszczeń lub na poczet zadłużenia.

Prawo do najmu okazjonalnego

 • Prawo do najmu okazjonalnego jest bardzo dobrym rozwiązaniem – zapewnia agentka nieruchomości Małgorzata Grodzka.

Przy najmie okazjonalnym, należy zweryfikować najemcę.

 • Ważne jest sprawdzenie danych, zdolności do czynności prawnych oraz, w miarę możliwości, jego wypłacalność – mówi Małgorzata Grodzka.
  Notariusz powinien sporządzić oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz opróżnieniu i wydania lokalu w określonym czasie. Powinno ono mieć formę aktu notarialnego i zostać podpisane w kancelarii. Ważne jest, by zawierało konkretny czas, w którym najemca zobowiązuje się dobrowolnie opuścić lokal w razie zaprzestania uiszczania opłat. Taki dokument ma wartość wyroku sądowego i może stanowić podstawę, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne po nadanej przez sąd klauzuli wykonalności.
  Kolejnym krokiem jest wskazanie przez najemcę innego adresu, pod którym będzie mógł zamieszkać w sytuacji, gdy nie będzie mógł uiścić opłat. Niezbędne jest pisemne poświadczenie właściciela lokalu zastępczego, w którym zobowiązuje się przyjąć najemcę pod swój dach. Po tym właściciel nieruchomości wydaje oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy. Dobrze jest sprawdzić i opisać stan techniczny nieruchomości, a także ustalić okres wypowiedzenia – wszystko to powinno być zawarte w umowie najmu, który nie musi mieć formę aktu notarialnego.

Dokument weryfikujący zatrudnienie

 • Warto poprosić najemcę o dokument potwierdzający zatrudnienie oraz wyciąg z konta z przychodów z ostatnich miesięcy – opowiada Małgorzata Grodzka – To pozwoli sprawdzić, czy dana osoba pracuje i czy jej dochód pozwala na to, by była w stanie opłacać czynsz najmu.
  W przypadku, gdy mieszkanie lub pokój jest wynajmowane osobie młodej, która jeszcze nie rozpoczęła pracy, ponieważ jest studentem lub studentką, można poprosić o dostarczenie takich dokumentów od osoby, która zobowiązuje się opłacać koszt wynajmu mieszkania. Najczęściej są to rodzice.
  Umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta wyłącznie na czas nieokreślony, jednocześnie nieprzekraczający 10 lat. Po zawarciu takiej umowy, właściciel lokalu jest zobowiązany, by zgłosić umowę naczelnikowi Urzędu Skarbowego w okresie nie dłuższym niż 14 dni.

Certyfikat najemcy

 • W celu weryfikacji najemcy, jeszcze przed podpisaniem umowy najmu, warto poprosić go o przesłanie skanu dowodu lub przynajmniej podanie podstawowych informacji – doradza Małgorzata Grodzka – Warto sprawdzić imię i nazwisko, PESEL oraz wskazany w dowodzie adres zamieszkania. Te dane można wykorzystać, aby „prześwietlić” kandydata na lokatora.
  Do takiej weryfikacji może posłużyć Certyfikat Najemcy. Jest to specjalny raport, który weryfikuje potencjalnego najemcę, biorąc pod uwagę 3 sfery: tożsamość, zarobki oraz historia płatnicza i kredytowa.
  Jak można skorzystać z takiej weryfikacji? W pierwszej kolejności należy skorzystać z usług firmy, która sprawdzi potencjalnych najemców. Następnie należy założyć konto na specjalnej stronie internetowej, wybrać pakiet usług oraz dokonać jego opłaty. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych nieruchomości na wynajem. W tym momencie generowany jest link weryfikacyjny, który należy wysłać potencjalnemu najemcy. Pozostałe działania w dalszej weryfikacji są uzależnione do najemcy oraz firmy weryfikującej.
  Najemca potwierdza swoją tożsamość na jeden spośród dostępnych sposobów:
  poprzez zalogowanie się przez stronę banku,
  dokonanie przelewu w wysokości 1 gr na wskazane konto,
  tworząc krótkie wideo-selfie z widocznym dokumentem tożsamości.
  Następnie odbywa się weryfikacja zarobków, poprzez automatyczne potwierdzenie wpływów na konto banku lub osobiste dostarczenie dokumentów potwierdzających wysokość zarobków. Po tym nadchodzi proces weryfikacji historii płatniczej i kredytowej. Dzieje się to za pośrednictwem baz dłużników. Są wśród nich instytucje przekazujące informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych.
  W ostatnim etapie procesu weryfikacji następuje zebranie wszystkich danych i wystawienie oceny. Szczegóły dotyczące poszczególnych kroków weryfikacji są dostępne w certyfikacie.

Inne metody zabezpieczenia

 • My, biura nieruchomości, mamy również swoją specjalną grupę, na której wymieniamy się informacjami o nieuczciwych najemcach – mówi Małgorzata Grodzka.
  Taka grupa pozwala na wymianę doświadczeń wśród firm i pozwala na uniknięcie potencjalnych nieuczciwych najemców. Jest to miejsce, do którego nie ma dostępu nikt, spoza branży.
  Warto również poprosić o referencje od poprzednich wynajmujących. Takie poświadczenie może nakreślić nam, jak będzie się „współpracowało” z daną osobą, jednak niekoniecznie trzeba opierać na tym decyzję dotyczącą podpisania umowy – to powinien być jeden (ale nie jedyny!) z filarów, których użyjemy do maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa.

Klaudia Barcińska

O FIRMIE
Firmę MEG Real Estate tworzą silne, kobiety. Wszystkie cechuje profesjonalizm, otwartość i komunikatywność. Łączą karierę z macierzyństwem, jednocześnie znajdując czas na rozwój. Ich zaangażowanie pozwoliło na rozpoczęcie działań na większą skalę i nawiązanie współprac poza granicami kraju. Biuro nieruchomości posiada bogatą ofertę na rynkach zagranicznych, w szczególności w Hiszpanii, Gruzji oraz na Cyprze. Wyróżnia się bardzo dobrą znajomością specyfiki branży na tych obszarach.

KONTAKT
MEG Real Estate
Ul. Legionowa 14/16, lok. 1
15-099 Bialystok, Poland

Email: biuro@megrealestate.pl
tel. +48 739 610 987