nieruchomoscipodlaskie.pl

Masz piec węglowy? Wymień go na gazowy

Ważna informacja dla właścicieli prywatnych budynków, w których są jeszcze stare piece. Miasto Białystok ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe. Przyjętych zostanie 19 wniosków.

Dodatkową rekrutację Miasto przeprowadzi w terminie od 4 do 17 września. Montaż kotłów gazowych zostanie zrealizowany w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”. Jest on realizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie w rekrutacji dodatkowej zostanie udzielone na montaż kotłów gazowych w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych u 19 wnioskodawców (w przypadku zmniejszenia się liczby dotychczas wyłonionych uczestników projektu ta liczba może ulec zmianie). Projekt zakłada łącznie dofinansowanie wymiany 225 pieców i montażu 225 kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych na terenie Białegostoku. Piece zostaną wymienione do końca października 2020 roku, a montaż kolektorów zakończy się jeszcze tej jesieni. Wartość projektu wynosi ok. 7 mln zł.

Chcemy w ten sposób pomóc mieszkańcom w pozbyciu się starych, nieekologicznych pieców lub palenisk węglowych na nowoczesne – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Adam Musiuk. – Chodzi o to, aby jakość powietrza w naszym mieście była jak najlepsza.

Aby wziąć udziału w projekcie mieszkańcy powinni złożyć deklarację wraz z niezbędnymi załącznikami. Formularze są dostępne na stronie www.bip.bialystok.pl. Dokumenty należy składać w następujących miejscach:

  • Departament Ochrony Środowiska, ul. Bitwy Białostockiej 2/2 (sekretariat pok. 200, II piętro),
  • Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek 8.00–17.00, w pozostałych dniach tygodnia 7.30–15.30.                                                                                                                                                          www.bialystok.pl