nieruchomoscipodlaskie.pl

Budowa kolejnych ulic w Białymstoku

Miasto Białystok przygotowuje się do kolejnych inwestycji drogowych. Skrzyżowanie ulic Kawaleryjskiej i Słonecznej ma być przebudowane, a sięgacz przy ul. Strzeleckiej zyska nową nawierzchnię. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie tych prac.

Na skrzyżowaniu ul. Kawaleryjskiej i Słonecznej zostanie położona nowa nawierzchnia, chodniki i zjazdy. Powstanie tam także kanalizacja deszczowa, przebudowana zostanie kablowa linia oświetleniowa, a także linia telekomunikacyjna. Ta inwestycja ma zostać zakończona w ciągu 5 miesięcy od przekazania wykonawcy placu budowy.

Druga część zamówienia dotyczy budowy ciągu pieszo-jezdnego, położonego przy ul. Strzeleckiej. Tam zostanie wybudowana nawierzchnia, sieć kanalizacyjna, linia oświetlenia ulicznego. Wykonawca będzie miał na to 3 miesiące.

– Sukcesywnie podnosimy jakość białostockich dróg – zarówno głównych, jak i osiedlowych. Te inwestycje są potrzebne, zapewniają mieszkańcom miasta komfort i bezpieczeństwo – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Oferty do przetargu można składać do 21 lutego w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Składowej 11. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.bip.bialystok.pl.