nieruchomoscipodlaskie.pl

Zwrot nieruchomości na nowych zasadach

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami zmieni zasady, na jakich będzie odbywał się zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

Opracowany przez ministerstwo inwestycji i rozwoju projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami zyskał akceptację rządu. Przyjęte w nim zasady zmieniają warunki, na jakich będzie odbywał się zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Zgodnie z nimi bez względu na to, kto złoży wniosek, zwrot będzie mógł otrzymać zarówno każdy poprzedni właściciel, jak i jego spadkobiercy.

Jeśli adres uprawnionych do obiektu osób będzie niemożliwy do ustalenia, o sprawie zostaną one poinformowane za sprawą obwieszczenia. Niezłożenie wniosku we wskazanym terminie zostanie potraktowane jako wygaśnięcie zwrotu. Nieistotna ma być również sama forma uzyskania praw do nieruchomości – bez względu na to, czy była to decyzja, czy umowa, poprzedni właściciel może starać się o zwrot.

Możliwość dochodzenia zwrotu będzie ograniczona czasowo, a okres na załatwienie sprawy wynosi 20 lat, liczone od daty wydania ostatecznej decyzji. Rozwiązanie ułatwi wykorzystywanie wywłaszczonych i zbędnych nieruchomości na cele publiczne czy budownictwo mieszkaniowe. Odnośnie do nieruchomości, których termin 20 lat mija w dniu wejścia w życie ustawy lub nastąpi on za 3 lata, przyjęto zasadę, że można ubiegać się o prawa do niej w przeciągu 3 lat.

Źródło: KRN.pl