nieruchomoscipodlaskie.pl

5 powodów, dla których warto zadbać o izolację zimnych instalacji

Instalacje z zimną wodą czy systemy kanalizacyjne i wentylacyjne wymagają takiego samego zabezpieczenia, jak instalacje ciepłe. Przedstawiamy pięć powodów, dla których warto zainwestować w nowoczesny system TECLIT z wełny skalnej przeznaczony do izolacji zimnych instalacji.

Wyższa efektywność energetyczna budynku

To mit, że izolacja rur z zimną wodą nie jest konieczna, a zabezpieczać termicznie należy jedynie instalacje ciepłe ze względu na możliwe straty energii. Należy izolować zarówno instalacje ciepłe, jak i zimne. Brak odpowiednich materiałów zabezpieczających zimne rury może doprowadzić do spadku temperatury powietrza poniżej punktu rosy, co oznacza, że na powierzchni rur wykropli się para wodna. Skutkiem może być powstawanie zawilgoceń i zagrzybień, a w skrajnych przypadkach nawet zalanie pomieszczenia. Zjawisko skraplania się pary jest najbardziej zauważalne latem, kiedy dochodzi do skrajnych różnic temperatur.
Nie jest to prawda, ponieważ niska temperatura urządzeń czy przewodów również zmienia temperaturę otoczenia, w tym wypadku wpływa na jej obniżenie i w konsekwencji na konieczność dogrzewania. Zasada jest prosta – im mniejsze różnice temperatur w pomieszczeniach, tym lepszy panuje w nich mikroklimat i tym mniej zużywa się energii. – Izolacja przewodów z zimnymi mediami, z wodą lodową czy innymi czynnikami chłodniczymi sprawia, że łatwiej jest utrzymać jednakową temperaturę w każdym pomieszczeniu w budynku. Dostępne dziś na rynku izolacje zimnych instalacji, takie jak wykorzystujący wełnę skalną system TECLIT, mają najniższy współczynnik przewodzenia ciepła λ wśród izolacji zimnochronnych, dlatego są w stanie skutecznie utrzymać jednolitą temperaturę przewodu od przedziale 0 do nawet 250 stopni – mówi Tomasz Kwiatkowski, ekspert firmy ROCKWOOL Polska.

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego

Systemy izolacji zimnych instalacji to nie tylko ochrona przed zimnem, ale także przed pożarem. Na co dzień nie myślimy zwykle o takich niebezpieczeństwach, jednak w przypadku pojawienia się ognia, wysoka klasa reakcji na ogień to jeden z głównych czynników zmniejszających jego rozprzestrzenianie się. Tym samym znacząco zwiększa się możliwość bezpiecznego ewakuowania ludzi czy sprzętu z płonącego budynku. Niestety, nie wszystkie istniejące na rynku systemy termoizolacyjne cechują się wysoką klasą odporności na ogień. Według „Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, klasa reakcji na ogień izolacji nie może być gorsza niż B-s3,d0. Warto wiedzieć, że system TECLIT to jedyne dostępne na rynku niepalne rozwiązanie o klasie reakcji na ogień A2–s1,d0, które gwarantuje spełnienie wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wełna skalna nie tylko nie przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia, ale także nie zawiera toksycznych związków chemicznych, które mogą wydzielać się w przypadku występowania wysokich temperatur.

Pełna paroprzepuszczalność i brak ryzyka zawilgocenia.

Bardzo istotnym atutem wełny skalnej jest jej stabilność wymiarowa. To parametr, który zdecydowanie wyróżnia wełnę na tle innych materiałów izolacyjnych. Jest ona odporna na działanie substancji chemicznych i czynników fizycznych. Czas nie wpływa na nią negatywnie – wełna skalna jest bardzo trwała, nie kurczy się, nie rozszerza, nie jest wrażliwa na wahania temperatur – i tym samym nie zmieniają się jej parametry izolacyjne. Warto w tym miejscu wspomnieć, że otuliny Teclit PS mają najniższy współczynnik przewodzenia ciepła na rynku izolacji przeznaczonych do „zimnych” instalacji i bardzo wysoki opór dyfuzyjny. Brak odpowiedniej izolacji zimnych rur może doprowadzić do spadku temperatury powietrza poniżej punktu rosy, co oznacza, że na ich powierzchni może dojść do wykropienia się pary wodnej. W konsekwencji mogą powstać różnego rodzaju zawilgocenia i zagrzybienia, a w skrajnych przypadkach może dojść nawet do zalania pomieszczenia. – Wilgoć jest szczególnie niebezpieczna w zetknięciu z różnego rodzaju urządzeniami. Oprócz korozji, może doprowadzić ona do zwarcia instalacji elektrycznej. System TECLIT, wykorzystujący wełnę skalną, gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa instalacji. Przed ewentualną kondensacją pary wodnej, rury chroni specjalna bariera paroszczelna o współczynniku dyfuzji większym od 10000 – mówi Tomasz Kwiatkowski. System TECLIT jest skutecznym zabezpieczeniem przed kondensacją pary wodnej, dlatego może być bezpiecznie stosowany w izolacjach instalacji chłodniczych. Skuteczną barierę paroszczelną zapewnia w tym wypadku pięciowarstwowa powłoka aluminiowa wzmocniona włóknem szklanym, którą pokryte są zarówno otuliny, jak i maty lamelowe.

Zapobieganie awariom

Problemy wynikające z niestabilnej temperatury i jej skoków mogą doprowadzić do zalania, zawilgocenia instalacji czy też do jej spięcia. Wszystkie te przypadki prowadzą w konsekwencji do awarii instalacji w budynku. Wiąże się to z wieloma kłopotami, takimi jak przerwa w dostawie mediów, konieczność osuszenia budynku czy naprawa usterek i zlikwidowane szkód. Dobra izolacja zimnych instalacji zapobiega takim sytuacjom – system TECLIT chroni zimne instalacje przed negatywnymi konsekwencjami skoków temperatury.

Niższe koszty eksploatacyjne budynku

Jedną z najistotniejszych korzyści jest oszczędność związana z kosztami eksploatacji budynku. Dla utrzymania najwyższego stopnia efektywności energetycznej budynku warto zaizolować też zimne przewody: z wodą lodową czy innymi czynnikami chłodniczymi. Powodem jest duża różnica temperatur pomiędzy czynnikiem a otoczeniem, która diametralnie zwiększa ryzyko strat finansowych. Jednostkowy koszt chłodzenia pomieszczenia jest zdecydowanie większy niż jego ogrzania. Ponadto wykroplenie się wilgoci jest szczególnie niebezpieczne w zetknięciu z różnego rodzaju urządzeniami – prócz korozji, może doprowadzić ona do zwarcia instalacji elektrycznej. Raz przeprowadzona izolacja to oczywiście inwestycja, jednak w perspektywie czasu szybko się ona zwraca, generując znaczące oszczędności nie tylko finansowe, ale także czasowe. Systemy izolacji zimnych instalacji, takie jak TECLIT, dają ponadto gwarancję odporności na uszkodzenia mechaniczne zarówno w trakcie montażu, jak i w kilkunastoletnim okresie użytkowania, podczas którego nie musimy martwić się dodatkowymi problemami związanymi z eksploatacją budynku.
5 elementów systemu spełnia najwyższe kryteria izolacyjne
System TECLIT składa się z 5-ciu uzupełniających się elementów, wspólnie tworzących kompleksowe rozwiązanie izolacyjne:
Otulina TECLIT PS – wysokiej jakości otuliny wykonane ze zwiniętej koncentrycznie wełny skalnej, wyposażone w wyjątkowo wytrzymałą, wzmocnioną włóknem szklanym powłokę aluminiową, z zakładka samoprzylepną, zapewniającą paroszczelność. Wysoka stabilność wymiarowa i odporność na ściskanie rdzenia otuliny umożliwia szybką i bezpieczną obróbkę.

Mata TECLIT LM – to elastyczna i trwała mata lamelowa (o pionowo ułożonych włóknach), fabrycznie pokryta wyjątkowo trwałą powłoką aluminiową, wzmocnioną włóknem szklanym. Sprężysta, odporna na ściskanie, łatwo dopasowuje się do izolowanych elementów instalacji.

Uchwyt TECLIT HA – wytrzymały, odporny na ściskanie pierścień z wełny skalnej, przenoszący obciążenia od ciężaru instalacji. Pokryty jest folią aluminiową wzmocnioną włóknem szklanym, wyposażoną w samoprzylepną zakładkę służącą do zamykania izolacji.

Taśma aluminiowa TECLIT AT – aluminiowa taśma samoprzylepna wykonana z aluminium wzmocnionego włóknem szklanym. Zapewnia niezawodne uszczelnienie wszystkich spoin oraz połączeń w systemie izolacji TECLIT.

Taśma uszczelniająca TECLIT FT – elastyczną, uszczelniającą taśmę samoprzylepną TECLIT FT stosuje się w miejscach naruszenia ciągłości płaszcza aluminiowego, np. przy zawiesiach rur lub urządzeniach pomiarowych i sterujących lub przy skomplikowanych połączeniach izolacji instalacji.
Długoterminowy test przeprowadzony przez Instytut Badawczy Techniki Cieplnej (FIW) w Monachium potwierdził, że system TECLIT jest w pełni przystosowany do stosowania jako izolacja instalacji chłodniczych, przewodów c.w.u i wody chłodzącej, a także instalacji ze zmienną temperaturą. Jego właściwości umożliwiają stosowanie go przy temperaturze medium od 0 do 250℃, czyli zarówno na instalacjach zimnych, gorących, jak i tych pracujących w zmiennych temperaturach. System TECLIT jest uniwersalny – można izolować nim nie tylko instalacje w obiektach użyteczności publicznej, ale też wykorzystywać go w budynkach mieszkaniowych w systemach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.