nieruchomoscipodlaskie.pl

Kredyty wciąż popularne

Kredyty sprzedają się coraz lepiej. Polacy korzystają z produktów bankowych nie tylko na zakup mieszkania.

Ze statystyk prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, że w czerwcu 2018 r. zainteresowanie kredytami było większe niż rok temu. Polacy chętniej zaciągali nie tylko kredyty mieszkaniowe, ale także konsumpcyjne, czy otwierali karty kredytowe. Największy wzrost popytu odnotowano w przypadku produktów konsumpcyjnych – o 8,7 proc., natomiast w obrębie hipotek różnica ukształtowała się w granicach 6,1 proc.

W minionym miesiącu pozytywnie rozpatrzono 19,5 tys. wniosków o kredyt hipoteczny, co dało kwotę 4,93 mld zł. Pod względem wartościowym jest to wzrost o 16,7 proc.

Patrząc na zestawienia z pierwszego półrocza zauważamy, że Polacy najczęściej wnioskują o kredyty mieszkaniowe. Przekłada się to nie tylko na ich liczbę, ale również na wartość. W pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., liczba przydzielonych hipotek wzrosła o 7,8 proc. Zmiana znalazła odzwierciedlenie także w wnioskowanych kwotach. Suma wynikająca ze wszystkich zapytań zwiększyła się o 16,7 proc.

Jak podkreśla prof. Waldemar Rogowski z BIK, optymizm może zakłócić spadająca podaż. Jeśli zjawisko nadal będzie postępować, niekorzystnie wpłynie to również na popyt kredytów mieszkaniowych – wyższe koszty mieszkań zniechęcą do zaciągania kredytów, a w następstwie sytuacja przyczyni się do spadku liczby wniosków o kredyt i jednocześnie wzrostu ich wartości.

Źródło: KRN.pl